Trung tâm an toàn lao động và công nghệ môi trường


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center for Occupational safety and Environmental Technology
Tên viết tắt: COSENT
--------------------------------------------------

I. Nhân sự

Giám đốc trung tâm: ThS. Nguyễn Thúy Lan Chi

Phó giám đốc trung tâm:

II. Chức năng

1. Đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn

- Liên kết đào tạo (trong nước và quốc tế).

- Tổ chức tập huấn - huấn luyện và bồi dưỡng các chương trình ngắn hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

2. Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế

- Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ và kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, công nghệ cấp thoát nước, công nghệ xử lý nước, công nghệ xử lý các dạng chất thải.

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quản lý, xử lý môi trường lao động, kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động

- Sản xuất thử nghiệm các trang thiết bị an toàn lao động; phương tiện bảo vệ cá nhân, các sản phẩm - thiết bị bảo vệ môi trường (khi đủ điều kiện)

3. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ

- Tư vấn các công tác bảo vệ môi trường và chương trình bảo tồn đa dạng sinh học; Thẩm định và chuyển giao công nghệ - quản lý môi trường và an toàn lao động.

- Tư vấn các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và an toàn lao động

- Thực hiện đo đạc - quan trắc - phân tích và đánh giá các chỉ tiêu môi trường và an toàn lao động

- Thiết kế và thi công các loại hệ thống xử lý: Nước cấp, Nước thải; Phòng cháy chữa cháy; Hệ thống xử lý các dạng chất thải: Rắn, Lỏng, Khí; Thông gió và chống ồn.

- Thương mại vật tư: thiết bị trong ngành: Cấp và thoát nước, Xử lý chất thải; Phương tiện bảo hộ lao động; phương tiện bảo vệ cá nhân; Phương tiện phòng chống cháy nổ.

III. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng C109, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 22 455 320 - Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.