TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

PHÒNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

--------------------------------------------------

* Nhân sự:

Quyền trưởng phòng: TS. Lê Văn Út

Trợ lý: TS. Nguyễn Thời Trung

* Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng A303, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)37 755 037