TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI PHÁP KINH TẾ

--------------------------------------------------

* Thông tin nhân sự:

Giám đốc Trung tâm:Tăng Trí Hùng

* Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Cơ sở Tân Phong, Trường đại học Tôn Đức Thắng,
           Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Fax: 08 3775 5055