Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Mỹ thuật công nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP (ADA)
-----------------------------------------------------

Địa chỉ: Phòng D0708, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.8) 37 761 044 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.