Trung tâm phát triển khoa học quản lý và công nghệ ứng dụng


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center of management science applied technology development

--------------------------------------------------

Địa chỉ: Phòng B003, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 22 469 793