Ủy ban kiểm tra Đảng bộ trường

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG
Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Phạm Thị Minh Lý
Chủ nhiệm
Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo
Phó Chủ nhiệm
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt
Ủy viên