Nghị quyết Đảng bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2010-2015

Nghị quyết Đảng bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2010-2015  tải về tại đây

Quy chế hoạt động của Đảng bộ trường

Quyết định Số 01/2010/ĐUTĐT-QĐ về việc ban hành qui chế hoạt động Đảng bộ trường tải về tại đây

Qui chế hoạt động Đảng bộ trường Đại học Tôn Đức Thắng tải về tại đây