Tin tức

CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NÂNG CAO KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN
TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Trường đại học Tôn Đức Thắng với phương châm hoạt động “Vì sự phát triển con người và một xã hội tăng trưởng ổn định, bền vững” luôn nỗ lực từng ngày trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển nhân tài cả nước, trong đó có lực lượng cán bộ lao động công đoàn thông qua các khóa học chuyên đề do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức với 44 khóa học trong thời gian vừa qua dành cho 5.273 học viên hiện là Cán bộ công đoàn chuyên trách Công đoàn cơ sở, Chủ tịch, Phó chủ tịch các CĐCS khu vực nhà nước và ngoài  nhà nước trực thuộc các Quận/Huyện, Thị xã; tổ trưởng công đoàn, công đoàn bộ phận, …tại Liên đoàn Lao động các tỉnh, doanh nghiệp khu vực phía Nam.

Với các chuyên đề đa dạng được giảng dạy tại khóa học như: Kỹ năng phát triển Đoàn viên; Thành lập công đoàn cơ sở; Kỹ năng hoạt động của Chủ tịch công đoàn cơ sở; Kỹ năng xây dựng Thang lương, Bảng lương; Kỹ năng thương lượng và thỏa ước lao động tập thể; Đối thoại tập thể; Kỹ năng hoạt động Công đoàn trong quá trình hội nhập TPP; Kỹ năng hòa giải và giải quyết những mâu thuẫn xung đột bất đồng;... cùng phương pháp giảng dạy tích cực (lồng ghép các bài tập minh họa tình huống thực tiễn tại cơ quan, các trò chơi, bài tập trắc nghiệm, thảo luận nhóm, ….), tất cả cán bộ tham gia khóa học dần hoàn thiện kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại mỗi đơn vị.

Một số hình ảnh ghi nhận:


Với phương pháp giảng dạy tích cực, cán bộ công đoàn được dịp
thực hành nhiều hơn với các tình huống thực tế

https://www.youtube.com/watch?v=_Z86nPqYiAk&list=PLGTJirkXFpXoznufQ5ac4LnpKxOGzR50q
Chuỗi hình ảnh khóa tập huấn kỹ năng cán bộ công đoàn tại các tỉnh
do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức