Hội thảo - hội nghị

HỘI THẢO “THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Ở VIỆT NAM – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”

Sáng ngày 14/07/2016, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Thị trường Chứng khoán Phái sinh ở Việt Nam-Cơ hội và Thách thức”. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước như: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, Công ty Chứng khoán Rồng Việt, Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital Group Limited, Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, Công ty Chứng khoán Tân Việt, Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC),…

Trong dịp này, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – Trường đại học Tôn Đức Thắng đã công bố kết quả đề tài nghiên cứu “Giải pháp quản trị rủi ro sản phẩm phái sinh cho Nhà đầu tư tại thị trường Chứng khoán Việt Nam". Kết quả nghiên cứu nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu tham gia Hội thảo.

Ngoài ra, hơn 500 Giảng viên, sinh viên TDTU đã tham dự diễn đàn đầu tư “Thị trường chứng khoán và những cơ hội đầu tư” với sự trình bày của Ông Dan Svensson, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư Quỹ Vietnam Debt Fund thuộc Dragon Capital.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội thảo :


PGS.TS. Nguyễn Thời Trung, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng phát biểu khai mạc Hội thảo


TS. Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
trình bày tham luận về “Khung pháp lý cho Thị trường chứng khoán phái sinh”


Toàn cảnh Hội thảo


Đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm


Ông Dan Svensson - Giám đốc quản lý danh mục đầu tư Quỹ Vietnam Debt Fund
thuộc Dragon Capital chia sẻ cùng Giảng viên – Sinh viên TDTU

(Ông Dan Svensson là Chuyên gia nước ngoài đầu tiên nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
vì những đóng góp quan trọng xây dựng thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam)