ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Trần Trọng Đạo  
Tiến sỹ
 
2
Võ Hoàng Duy  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
3
Trần Thanh Phương  
Tiến sỹ
Phó trưởng khoa
4
Beongku An
Giáo sư
Tiến sỹ
 
5
Kuen Ting
Giáo sư
Tiến sỹ
 
6
In Jung Park
Giáo sư
Tiến sỹ
 
7
Sea June Oh
Giáo sư
Tiến sỹ
 
8
Sang Bong Kim
Giáo sư
Tiến sỹ
 
9
Lee Kyu Tae
Giáo sư
Tiến sỹ
 
10
Snasel Vaclav
Giáo sư
Tiến sỹ
 
11
Ji Geun Jang
Giáo sư
Tiến sỹ
 
12
Mohamed Chadli
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
13
Miroslav Voznak
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
14
Yao Wen Tsai
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
15
Quang Hà
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
16
Lê Thế Vinh
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
17
Đinh Hoàng Bách  
Tiến sỹ
 
18
Đặng Ngọc Minh Đức  
Tiến sỹ
 
19
Nguyễn Dáo  
Tiến sỹ
 
20
Trần Hoàng Quang Minh  
Tiến sỹ
 
21
Nguyễn Hữu Khánh Nhân  
Tiến sỹ
 
22
Huỳnh Văn Vạn  
Tiến sỹ
 
23
Nguyễn Đoàn Quốc Anh  
Tiến sỹ
 
24
Nguyễn Duy Vỹ  
Tiến sỹ
 
25
Võ Phú Thoại  
Tiến sỹ
 
26
Vũ Trí Viễn  
Tiến sỹ
 
27
Hán Thành Trung  
Tiến sỹ
 
28
Ngô Sơn Tùng  
Tiến sỹ
 
29
Nguyễn Sỹ Dũng  
Tiến sỹ
 
30
Nguyễn Việt Long  
Tiến sỹ
 
31
Lê Anh Vũ  
Tiến sỹ
 
32
Trần Hữu Khoa  
Tiến sỹ
 
33
Trần Minh Đức  
Tiến sỹ
 
34
Nguyễn Trương Khang  
Tiến sỹ
 
35
Nguyễn Trương Thanh Hiếu  
Tiến sỹ
 
36
Ngô Việt Đức  
Tiến sỹ
 
37
Trần Trung Thành  
Tiến sỹ
 
38
Fushuan Wen
Giáo sư
Tiến sỹ
 
39
Đinh Thanh Bình  
Tiến sỹ
 
40
Sergey  Alexandrov   
Tiến sỹ
 
41
Nguyễn Hoàng Nam  
Tiến sỹ
 
42
Đồng Sĩ Thiên Châu  
Thạc sỹ - NCS
Trợ lý TK
43
Võ Hữu Hậu  
Thạc sỹ - NCS
 
44
Trần Đình Cương  
Thạc sỹ - NCS
 
45
Thiều Quang Trí  
Thạc sỹ - NCS
 
46
Hồ Đăng Sang  
Thạc sỹ - NCS
 
47
Nguyễn Quốc Bảo  
Thạc sỹ - NCS
 
48
Huỳnh Thanh Thiện  
Thạc sỹ - NCS
 
49
Phan Tấn Phát  
Thạc sỹ - NCS
 
50
Hoàng Thị Hương Giang  
Thạc sỹ - NCS
 
51
Phạm Duy Thanh  
Thạc sỹ - NCS
 
52
Trần Thành Nam  
Thạc sỹ - NCS
 
53
Nguyễn Trung Thắng  
Thạc sỹ- NCS
 
54
Lê Anh Tuấn  
Thạc sỹ- NCS
 
55
Nguyễn Công Tráng  
Thạc sỹ- NCS
 
56
Trần Công Thịnh  
Thạc sỹ- NCS
 
57
Nguyễn Văn Dũng  
Thạc sỹ- NCS
 
58
Nguyễn Nhật Tân  
Thạc sỹ- NCS
 
59
Phạm Nhất Phương  
Thạc sỹ- NCS
 
60
Trần Đức Anh Minh  
Thạc sỹ- NCS
 
61
Nguyễn Kiều Tam  
Thạc sỹ- NCS
 
62
Lê Thị Hương Trà  
Thạc sỹ- NCS
 
63
Lê Tấn Quang  
Thạc sỹ
 
64
Nguyễn Thị Phương Thảo  
Thạc sỹ
 
65
Nguyễn Quang Dũng  
Thạc sỹ
 
66
Đỗ Vinh Quang  
Thạc sỹ
 
67
Cao Vĩnh Phúc  
Thạc sỹ
 
68
Tôn Thất Nghiêm  
Thạc sỹ
 
69
Phạm Hữu Lý  
Thạc sỹ
 
70
Ngô Tú Quỳnh  
Thạc sỹ
 
71
Nguyễn Thị Thu Quyên  
Thạc sỹ
 
72
Hà Duy Hưng  
Thạc sỹ
 
73
Nguyễn Thành Quang  
Cao học
 
74
Nguyễn Văn Trung  
Cao học
 
75
Nguyễn Hạnh Tú  
Cao học
 
76
Lê Hoàng Em  
Kỹ sư
 
77
Phạm Vũ Bảo  
Kỹ sư
 
78
Đỗ Quang Vinh  
Kỹ sư
 
79
Huỳnh Công Ngọc  
Kỹ sư
 
80
Trịnh Đức Thành  
Kỹ sư
 
81
Kiều Quốc Hưng  
Kỹ sư
 
82
Lê Hữu Tài  
Kỹ sư
 
83
Trịnh Văn Thanh  
Kỹ sư