ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Thời Trung
Phó giáo sư
Tiến sỹ
2
Trần Minh Tùng
Tiến sỹ
Quyền trưởng khoa
3
Ngô Lê Minh
Tiến sỹ
Trợ lý TK
4
Timon Rabczub
Giáo sư
Tiến sỹ
5
David Hui
Giáo sư
Tiến sỹ
6
Muhammad Hadi
Phó giáo sư
Tiến sỹ
7
Xiao Ying Zhuang
Phó giáo sư
Tiến sỹ
8
Trịnh Tú Anh
Tiến sỹ
9
Lưu Nguyễn Nam Hải
Tiến sỹ
10
Phan Tô Anh Vũ
Tiến sỹ
11
Ngô Tấn Dược
Tiến sỹ
12
Nguyễn Thống Nhất
Tiến sỹ
13
Thái Hoàng Chiến
Tiến sỹ
14
Bùi Quốc Bảo
Tiến sỹ
15
Ray Sanavandi
Tiến sỹ
16
Trần Chương
Tiến sỹ
17
Nguyễn Hồ Bắc
Tiến sỹ
18
Đỗ Nguyễn Văn Vương
Tiến sỹ
19
Nguyễn Kế Tường
Tiến sỹ
20
Lê Đức Hiển
Tiến sỹ
21
Lê Thành Nam
Tiến sỹ
22
Trần Việt Anh
Tiến sỹ
23
Vũ Bắc Nam
Tiến sỹ
24
Trần Tấn Huy
Tiến sỹ
25
Lê Thế Hải
Thạc sỹ - NCS
26
Võ Hoàng Khánh
Thạc sỹ - NCS
27
Trần Văn Đức
Thạc sỹ - NCS
28
Võ Thành Nam
Thạc sỹ - NCS
29
Bùi Quang Tuấn
Thạc sỹ - NCS
30
Nguyễn Thành Quí
Thạc sỹ - NCS
31
Nguyễn Hoàng Sơn
Thạc sỹ - NCS
32
Phùng Văn Phúc
Thạc sỹ - NCS
33
Trần Quốc Thái
Thạc sỹ
34
Đỗ Thị Phương Lam
Thạc sỹ
35
Trần Quốc Toàn
Thạc sỹ
36
Võ Văn Thảo
Thạc sỹ
37
Nguyễn Cao Tân
Thạc sỹ
38
Huỳnh Hữu Thảo Nguyên
Thạc sỹ
39
Phạm Đức Long
Thạc sỹ
40
Nguyễn Đình Nam
Thạc sỹ
41
Phạm Văn Phi
Thạc sỹ
42
Lâm Quý Thương
Thạc sỹ
43
Trần Nguyễn Hoàng Uyên
Thạc sỹ
44
Trần Thị Quỳnh Mai
Thạc sỹ
45
Nguyễn Việt Bình
Thạc sỹ
46
Lê Tố Quyên
Thạc sỹ
47
Hoàng Thị Phương Thảo
Thạc sỹ
48
Lê Thị Thanh Trâm
Thạc sỹ
49
Tô Hương Chi
Thạc sỹ
50
Lê Tấn Hạnh
Thạc sỹ
51
Nguyễn Đình Phi
Thạc sỹ
52
Trần Minh Hoàng
Thạc sỹ
53
Nguyễn Hồng Việt
Thạc sỹ
54
Phan Ngọc Châu
Thạc sỹ
55
Nguyễn Thái Hiệp
Thạc sỹ
56
Nguyễn Thị Hồng Điệp
Thạc sỹ
57
Lê Hoàng Nam
Thạc sỹ
58
Đặng Thế Hiển
Thạc sỹ
59
Đinh Công Dự
Thạc sỹ
60
Đặng Văn Phú
Cử nhân
61
Đỗ Văn Tâm
Kỹ sư
62
Nguyễn Lê Trường Hải
Kỹ sư
63
Lê Bảo Dân
Kỹ sư
64
Lê Vĩnh Trung
Kỹ sư
65
Khưu Minh Thâm
Kỹ sư