ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Đỗ Tường Hạ  
Thạc sỹ - NCS
Quyền Trưởng khoa
2
Nguyễn Văn Tuấn
Giáo sư
Tiến sỹ
 
3
Philippe Quentin
Giáo sư
Tiến sỹ
 
4
Gurmeet Singh
Giáo sư
Tiến sỹ
 
5
T.K.Raja
Giáo sư
Tiến sỹ
 
6
Mong Hong Lee
Giáo sư
Tiến sỹ
 
7
Nguyễn Minh Thọ
Giáo sư
Tiến sỹ
 
8
Sai-Ching J Yeung
Giáo sư
Tiến sỹ
 
9
Trương Bá Tài
Giáo sư
Tiến sỹ
 
10
Trương Thị Diệu Hiền  
Tiến sỹ
Trợ lý TK
11
Trần Thị Dung  
Tiến sỹ
 
12
Trần Ngọc Hoàng  
Tiến sỹ
 
13
Nguyễn Hà Hùng Chương  
Tiến sỹ
 
14
Phạm Đình Chương  
Tiến sỹ
 
15
Lê Ngọc Chí Minh  
Tiến sỹ
 
16
Trần Văn Ngũ  
Tiến sỹ
 
17
Nguyễn Quang Khuyến  
Tiến sỹ
 
18
Nguyễn Thị Ánh Nga  
Tiến sỹ
 
19
Nguyễn Thị Tiết  
Tiến sỹ
 
20
Hoàng Ngọc Anh  
Tiến sỹ
 
21
Trương Phước Long  
Tiến sỹ
 
22
Nguyễn Minh Tâm  
Tiến sỹ
 
23
Mai Ngọc Lân  
Tiến sỹ
 
24
Nguyễn Sĩ Thiên  
Tiến sỹ
 
25
Lê Minh Hưng  
Tiến sỹ
 
26
Nguyễn Thị Thanh Bình  
Tiến sỹ
 
27
Nguyễn Văn Đức Long  
Tiến sỹ
 
28
Nguyễn Ngọc Tuấn  
Tiến sỹ
 
29
Phạm Thanh Phong  
Tiến sỹ
 
30
Lê Quốc Bảo  
Tiến sỹ
 
31
Trần Thiện Khánh  
Tiến sỹ
 
32
Đinh Thanh Bình  
Tiến sỹ
 
33
Trần Thị Thùy Linh  
Tiến sỹ
 
34
Iraj Sadegh  Amiri  
Tiến sỹ
 
35
Varaprasad  Kokkarachedu   
Tiến sỹ
 
36
Nguyễn Văn Huy  
Tiến sỹ
 
37
Đỗ Quý Mai Khôi  
Thạc sỹ - NCS
 
38
Nguyễn Thị Cẩm Vi  
Thạc sỹ - NCS
 
39
Phan Nhựt Nam  
Thạc sỹ - NCS
 
40
Trần Bội Châu  
Thạc sỹ - NCS
 
41
Nguyễn Văn Phước  
Thạc sỹ - NCS
 
42
Trần Thị Tuyết Nhung  
Thạc sỹ - NCS
 
43
Nguyễn Thị Mai Hương  
Thạc sỹ - NCS
 
44
Bùi Thị Ngọc Hiếu  
Thạc sỹ - NCS
 
45
Phạm Minh Tân  
Thạc sỹ - NCS
 
46
Trần Dương Thùy  
Thạc sỹ - NCS
 
47
Nguyễn Ngọc Long  
Thạc sỹ
 
48
Nguyễn Thị Thanh Hiền  
Thạc sỹ
 
49
Bùi Anh Võ  
Thạc sỹ
 
50
Nguyễn Khánh Linh  
Thạc sỹ
 
51
Nguyễn Thị Kim Yến  
Thạc sỹ
 
52
Nguyễn Thị Hoa Trinh  
Thạc sỹ
 
53
Nguyễn Minh Khiêm  
Thạc sỹ
 
54
Đỗ Thị Duyên  
Thạc sỹ
 
55
Trần Hoài Khang  
Thạc sỹ
 
56
Đoàn Thiên Thanh  
Thạc sỹ
 
57
Trương Thị Bê Ta  
Thạc sỹ
 
58
Phan Thị Thanh Thủy  
Thạc sỹ
 
59
Nguyễn Thị Huyền  
Thạc sỹ
 
60
Dương Văn Long  
Thạc sỹ
 
61
Nguyễn Hoàng Chinh  
Thạc sỹ
 
62
Trần Phụng Thanh  
Thạc sỹ
 
63
Đặng Phúc Toàn  
Thạc sỹ
 
64
Lê Thị Kim Chi  
Cử nhân
 
65
Phạm Tấn Hùng  
Cử nhân
 
66
Nguyễn Văn Doanh  
Cử nhân
 
67
Nguyễn Thị Hồng Hải  
Cử nhân
 
68
Trịnh Xuân Thảnh  
Cử nhân
 
69
Nguyễn Ngọc Khuê Tú  
Cử nhân
 
70
Nguyễn Thị Thanh Mai  
Cử nhân
 
71
Lê Thị Thuấn  
Cử nhân
 
72
Phạm Trung Tuyến  
Cử nhân
 
73
Nguyễn Thị Hường  
Kỹ sư
 
74
Nguyễn Thị Hải Yến  
Kỹ sư
 
75
Đỗ Thị Mỹ Linh  
Kỹ sư