ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Văn Bắc
Thạc sỹ - NCS
Trưởng khoa
2
Nguyễn Trà Giang
Tiến sỹ
Trợ lý TK
3
Lê Tấn Phát
Tiến sỹ
4
Wu, Cheng- Lung (Jerry)
Giáo sư
Tiến sỹ
5
Lin, Fang-Stan
Giáo sư
Tiến sỹ
6
Lin, Wen-Long
Giáo sư
Tiến sỹ
7
Huang, Chin-Huang
Giáo sư
Tiến sỹ
8
Wang, Chien-Hsin
Giáo sư
Tiến sỹ
9
Huang, Yusheng- Michael
Phó giáo sư
Tiến sỹ
10
Huang, Yen-Hsiang
Phó giáo sư
Tiến sỹ
11
Kao, Shao- Yuan
Trợ lý giáo sư
Tiến sỹ
12
Wu, Chien- Hung
Trợ lý giáo sư
Tiến sỹ
13
Hu, Chun-Chieh
Tiến sỹ
14
Nguyễn Sĩ Hà
Tiến sỹ
15
Chen, Cheng-Kuo
Trợ lý giáo sư
Tiến sỹ
16
Huỳnh Trí Thiện
Thạc sỹ - NCS
17
Lê Công Bằng
Thạc sỹ - NCS
18
Nguyễn Đức Hiếu
Thạc sỹ
19
Nguyễn Văn Hưng
Thạc sỹ
20
Phạm Văn Mễ
Thạc sỹ
21
Phan Danh Na
Thạc sỹ
22
Phạm Thanh Anh Khoa
Thạc sỹ
23
Nguyễn Đình Long
Thạc sỹ
24
Lê Trần Minh Nghĩa
Thạc sỹ
25
Trần Huyền Trang
Thạc sỹ
26
Lê Đức Hiền
Thạc sỹ
27
Nguyễn Bằng
Thạc sỹ
28
Phạm Xích Nam
Thạc sỹ
29
Nguyễn Đức Minh Hoàng
Thạc sỹ
30
Hải Ngọc Khánh
Thạc sỹ
31
Phạm Quỳnh Sỹ
Cử nhân
32
Nguyễn Hữu Sinh
Cử nhân
33
Trần Gia Vượng
Cử nhân
34
Hoàng Văn Nam
Cử nhân
35
Ngô Quốc Thới
Cử nhân
36
Nguyễn Tiến Lộc
Cử nhân
37
Nguyễn Thành Long
Cử nhân
38
Hồng Hữu Vân
Cử nhân
39
Phạm Văn Mạnh
Cử nhân
40
Nguyễn Thế Nghĩa
Cử nhân
41
Nguyễn Quang Huy
Cử nhân
42
Nguyễn Đức Ngân
Cử nhân
43
Nguyễn Duy Khiêm
Cử nhân
44
Thạch Sốt Mai Ly
Cử nhân
45
Nguyễn Văn Quyết
Cử nhân
46
Lê Công An
Cử nhân
47
Lê Bá Hoài
Cử nhân
48
Nguyễn Mạnh Hà
Cử nhân