ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Bùi Loan Thùy
Phó giáo sư
Tiến sỹ khoa học
Trưởng khoa
2
Mu-Hsuan Huang
Giáo sư
Tiến sỹ
 
3
Lê Thị Mai
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
4
Nguyễn Văn Huệ
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
5
Đỗ Xuân Hà  
Tiến sỹ
Trợ lý TK
6
Nguyễn Công Hưng  
Tiến sỹ
 
7
Tăng Hữu Tân  
Tiến sỹ
 
8
Lê Hải Thanh  
Tiến sỹ
 
9
Dominic Hewson  
Tiến sỹ
 
10
Vũ Xuân Hướng  
Tiến sỹ
 
11
Phạm Thị Thanh Huyền  
Tiến sỹ
 
12
Đặng Thị Kim Phụng
 
Tiến sỹ
 
13
Hà Thế Linh  
Thạc sỹ - NCS
 
14
Nguyễn Thị Bích Đào  
Thạc sỹ - NCS
 
15
Nguyễn Minh Huân  
Thạc sỹ - NCS
 
16
Nguyễn Hiếu Tín  
Thạc sỹ - NCS
 
17
Dương Thị Minh Phượng  
Thạc sỹ - NCS
 
18
Vũ Văn Hiệu  
Thạc sỹ - NCS
 
19
Phạm Thị Hà Thương  
Thạc sỹ - NCS
 
20
Nguyễn Thạc Dũng  
Thạc sỹ
 
21
Tạ Xuân Hoài  
Thạc sỹ
 
22
Nguyễn Thị Thu Trang  
Thạc sỹ
 
23
Đỗ Thị Xuân Hương  
Thạc sỹ
 
24
Nguyễn Thị Phương Linh  
Thạc sỹ
 
25
Nguyễn Thị Thu Thủy  
Thạc sỹ
 
26
Phạm Thái Sơn  
Thạc sỹ
 
27
Hoàng Thị Vân  
Thạc sỹ
 
28
Sử Lê Phương Thảo  
Thạc sỹ
 
29
Phạm Văn Hùng  
Thạc sỹ
 
30
Phan Minh Châu  
Thạc sỹ
 
31
Trần Quốc Thắng  
Cử nhân
 
32
Nguyễn Thị Thu Hà  
Cử nhân
 
33
Nguyễn Thị Phương Chi  
Cử nhân
 
34
Trần Thị Ngọc Hiền  
Cử nhân
 
35
Vũ An Ninh  
Cử nhân
 
36
Mai Nguyễn Đức Quang  
Cử nhân
 
37
Nguyễn Đình Thọ  
Cử nhân
 
38
Nguyễn Huy Phong  
Cử nhân
 
39
Đặng Thị Kim Ánh  
Cử nhân
 
40
Lê Văn Láng  
Cử nhân
 
41
Hoàng Văn Thành  
Cử nhân
 
42
Nguyễn Thị Hồng Nhung  
Cử nhân
 
43
Ngô Đức Thơ  
Cử nhân
 
44
Trần Văn Chương  
Cử nhân
 
45
Lê Thị Tố Quyên  
Cử nhân
 
46
Nguyễn Thị Ngọc Hiền  
Cử nhân
 
47
Vũ Thị Ngọc Dịu  
Cử nhân
 
48
Nguyễn Thị Minh Hoa  
Cử nhân
 
49
Hoàng Hữu Công  
Cử nhân
 
50
Nguyễn Mạnh Hùng  
Cử nhân
 
51
Nguyễn Thu Huyền  
Cử nhân
 
52
Trần Công Vinh  
Cử nhân
 
53
Nguyễn Xuân Hải  
Cử nhân
 
54
Lê Đức Thịnh  
Cử nhân
 
55
Gia Thị Thu Trang  
Cử nhân
 
56
Gia Thị Phương Thúy  
Cử nhân
 
57
Trần Thị Yến Nghi  
Cử nhân
 
58
Vũ Thị Mỹ Phương  
Cử nhân