ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Ngọc Sơn
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Trần Thị Quang Vinh
Tiến sỹ
3
Đinh Thị Mỹ Loan
Tiến sỹ
4
Bùi Thị Khuyên
Giảng viên chính
Thạc sỹ
5
Ngô Đức Tuấn
Thạc sỹ
6
Võ Thị Ngọc Hân
Thạc sỹ
7
Lâm Thành Danh
Thạc sỹ
8
Nguyễn Thị Yên
Thạc sỹ
9
Nguyễn Thị Trúc Mai
Thạc sỹ
Trợ lý TK
10
Trần Minh Toàn
Thạc sỹ
11
Lưu Đức Quang
Thạc sỹ
12
Châu Bảo Anh
Thạc sỹ
13
Huỳnh Trung Hiếu
Thạc sỹ
14
Phạm Đức Huy
Thạc sỹ
15
Phan Thỵ Tường Vi
Thạc sỹ
16
Nguyễn Vân Anh
Thạc sỹ
17
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Thạc sỹ
18
Đinh Văn Sáu
Cử nhân
19
Ngô Thanh Chung
Cử nhân
20
Nguyễn Văn Ngoan
Luật sư