ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Thị Thùy Vân
Thạc sỹ
Trưởng khoa
2
Nguyễn Đức Sứng 
Giảng viên chính
Tiến sỹ
3
Han Suk Woo 
Giáo sư 
Tiến sỹ
4
Trang Phượng
Tiến sỹ
5
Trần Văn Long
Tiến sỹ
6
Ngô Tú Quỳnh Loan 
Thạc sỹ-NCS
7
Phạm Ngọc Quỳnh Giao
Thạc sỹ-NCS
8
Rudolf Schafer
Giáo sư 
Thạc sỹ
9
Ulrich Klieber
Giáo sư 
Thạc sỹ
10
Phạm Ngọc Thư
Thạc sỹ
11
Lý Nhật Bình
Thạc sỹ
12
Dương Liên Trang Nhã 
Thạc sỹ
13
Nguyễn Hồng Khiêm
Thạc sỹ
14
Delfosse Thierry
Thạc sỹ
15
Ana Filipa De Araújo Cristina
Thạc sỹ
16
Nguyễn Thanh Mai
Thạc sỹ
17
Hồ Ngọc Lệ
Thạc sỹ
18
Lâm Nhựt Thanh
Thạc sỹ
19
Nguyễn Văn Mẫn 
Thạc sỹ
20
Nguyễn Thị Thúy Hà 
Thạc sỹ
21
Lê Triệu Hoàng Anh
Thạc sỹ
22
Trần Thanh Hiếu
Thạc sỹ
23
Nguyễn Đức Thắng
Thạc sỹ
24
Alex Huy Dang
Nhà thiết kế
Cao học
25
Vũ Hiền
Giảng viên chính
Cử nhân
26
Tô Mai Lĩnh
Họa sỹ
Cử nhân
27
Nguyễn Hoàng Tuấn
Họa sỹ
Cử nhân
28
Ngô Văn Đức
Cử nhân
29
Huỳnh Đang Viên
Cử nhân
30
Nguyễn Thúy Hạnh
Cử nhân
31
Nguyễn Bửu Ngươn
Cử nhân
32
Phạm Minh Hảo
Cử nhân
33
Nguyễn Hữu Hiếu
Cử nhân