ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Thúy Lan Chi
Thạc sỹ - NCS
Trưởng khoa
2
Trương Thị Tố Oanh
Giảng viên chính
Tiến sỹ
3
Chiu-Yue Lin
Giáo sư
Tiến sỹ
4
Teh Sheng Su
Giáo sư
Tiến sỹ
5
Vladimir Koci
Giáo sư
Tiến sỹ
6
Gopalakrishnan Kumar
Giáo sư
Tiến sỹ
7
Ngô Hữu Hào
Giáo sư
Tiến sỹ
8
Nguyễn Thị Kim Oanh
Giáo sư
Tiến sỹ
9
Nguyễn Thị Mai Linh
Tiến sỹ
10
Phạm Anh Đức
Tiến sỹ
11
Nguyễn Văn Quán
Tiến sỹ
12
Salvatore Gonario Pasquale Virdis
Tiến sỹ
13
Mahdi Safaei Khorram
Tiến sỹ
14
Arivalagan Pugazhendhi
Tiến sỹ
15
Shaohua Marko Hsu
Tiến sỹ
16
Yen-po Lin
Tiến sỹ
17
Nguyễn Thị Phước Lai
Tiến sỹ
18
Đặng Trường An
Tiến sỹ
19
Nguyễn Công Thành
Tiến sỹ
20
Bạch Quang Vũ
Tiến sỹ
21
Huang Chih Lu
Tiến sỹ
22
Chyi How Lay
Tiến sỹ
23
Phan Đạo
Tiến sỹ
24
Đặng Quốc Dũng
Tiến sỹ
25
Nguyễn Lan Hương
Tiến sỹ
26
Thi Ngọc Bảo Dung
Tiến sỹ
27
Đào Thanh Phong
Tiến sỹ
28
Nguyễn Vũ Hoàng Phương
Tiến sỹ
29
Đoàn Quang Trí
Tiến sỹ
30
Phạm Thanh Lưu
Tiến sỹ
31
Nguyễn Đức Cảnh
Tiến sỹ
32
Võ Thị Diệu Hiền
Thạc sỹ - NCS
33
Hồ Ngô Anh Đào
Thạc sỹ - NCS
34
Trần Thị Nguyệt Sương
Thạc sỹ - NCS
35
Nguyễn Thị Thanh Hương
Thạc sỹ - NCS
36
Đặng Mỹ Thanh
Thạc sỹ - NCS
37
Lê Đình Khải
Thạc sỹ
38
Phạm Tài Thắng
Thạc sỹ
39
Nguyễn Thúy Viên Minh
Thạc sỹ
40
Hà Hoàng Hiếu
Thạc sỹ
41
Trần Thị Phương Quỳnh
Thạc sỹ
42
Nguyễn Thành Trung
Thạc sỹ
43
Ninh Xuân Huy
Thạc sỹ
44
Lý Thị Thu Ba
Cao học
45
Đặng Thị Cẩm Tú
Cao học
46
Đinh Thị Thu Hương
Kỹ sư
47
Nguyễn Thị Trúc Thảo
Kỹ sư