ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Ngô Thị Thanh Vân  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Nguyễn Hòa Bình  
Tiến sỹ
Phó trưởng khoa
3
Đinh Trường Sinh  
Tiến sỹ
Phó trưởng khoa
4
Channarong Intaraprasert
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
5
Hồ Tâm Đan  
Tiến sỹ
 
6
Từ Chí Thành  
Tiến sỹ
 
7
Lý Y Lâm  
Tiến sỹ
 
8
Chu Chiêu Linh  
Thạc sỹ - NCS
 
9
Nguyễn Thị Việt Hà  
Thạc sỹ - NCS
 
10
Võ Thị Khánh Chi  
Thạc sỹ - NCS
 
11
Nguyễn Văn Thành  
Thạc sỹ - NCS
 
12
Hoàng Lê Quốc Đạt  
Thạc sỹ - NCS
 
13
Vũ Công Danh  
Thạc sỹ - NCS
 
14
Nguyễn Thị Tuyết Tâm  
Thạc sỹ
 
15
Lâm Quang Tuyết Minh  
Thạc sỹ
 
16
Nhâm Thị Ngọc  
Thạc sỹ
 
17
Nguyễn Thanh Phương  
Thạc sỹ
 
18
Tạ Thị Hồng Diễm  
Thạc sỹ
 
19
Lương Diệu Vinh  
Thạc sỹ
 
20
Nguyễn Ngọc Tâm  
Thạc sỹ
 
21
Trịnh Thị Mỹ Lệ  
Thạc sỹ
 
22
Trần Như Quỳnh Trâm  
Thạc sỹ
 
23
Nguyễn Thị Nhất Phương  
Thạc sỹ
 
24
Phạm Hướng Ngọc Uyên  
Thạc sỹ
 
25
Nguyễn Kim Ánh  
Thạc sỹ
 
26
Ngô Thị Bạch Loan  
Thạc sỹ
 
27
Trần Quốc Tuấn  
Thạc sỹ
 
28
Trần Bửu Châu  
Thạc sỹ
 
29
Trần Thị Hồng  
Thạc sỹ
 
30
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  
Thạc sỹ
 
31
Gịp Tú Anh  
Thạc sỹ
 
32
Phạm Thị Ngọc Diệp  
Thạc sỹ
 
33
Đoàn Thị Thủy  
Thạc sỹ
 
34
Lã Phương Di  
Thạc sỹ
 
35
Nguyễn Thị Kim Như  
Thạc sỹ
 
36
Hồ Phương Thảo  
Thạc sỹ
 
37
Trinh Hoàng Đồng  
Thạc sỹ
 
38
Võ Thị Minh Phú  
Thạc sỹ
 
39
Nguyễn Thị Lệ Hằng  
Thạc sỹ
 
40
Nguyễn Minh Triết  
Thạc sỹ
 
41
Ngô Thị Hiền  
Thạc sỹ
 
42
Đặng Thị Phi Yến  
Thạc sỹ
 
43
Nguyễn Ngọc Diễm Phương  
Thạc sỹ
 
44
Phan Quốc Bảo  
Thạc sỹ
 
45
Đoàn Ngọc Thạch  
Thạc sỹ
 
46
Nguyễn Thị Thu Thủy  
Thạc sỹ
 
47
Quách Phú Duyên  
Thạc sỹ
 
48
Lê Thị Kim Thu  
Thạc sỹ
 
49
Trần Thị Kim Trang  
Thạc sỹ
 
50
Bùi Thị Phượng Liên  
Thạc sỹ
 
51
Nguyễn Thị Phương Thùy  
Thạc sỹ
 
52
Nguyễn Thị Hải Lý  
Thạc sỹ
 
53
Trần Cao Thảo Nguyên  
Thạc sỹ
 
54
Nguyễn Minh Huy  
Thạc sỹ
 
55
Lê Thị Mai Anh  
Thạc sỹ
 
56
Trịnh Thái Văn Phúc  
Thạc sỹ
 
57
Trần Thị Chinh  
Thạc sỹ
 
58
Lê Trung Bảo  
Cao học
 
59
Nguyễn Thị Ngọc Huyền  
Cao học
 
60
Đỗ Hoàng Nga  
Cao học
 
61
Ngô Bích Phượng  
Cao học
 
62
Hsu Wen Yu  
Cử nhân
 
63
Yang Su Chin  
Cử nhân
 
64
Shiou Huei Chen  
Cử nhân
 
65
Liao Hung Lin  
Cử nhân
 
66
Hồ Thị Mỹ Hà  
Cử nhân
 
67
Nguyễn Thị Bích Thủy  
Cử nhân
 
68
Nguyễn Thị Thu Anh  
Cử nhân
 
69
Lê Khánh Quỳnh  
Cử nhân
 
70
Huỳnh Thị Phương Thanh  
Cử nhân
 
71
Phùng Thị Thùy Thủy  
Cử nhân
 
72
Ngô Thị Hoàng Phương  
Cử nhân
 
73
Nguyễn Thị Hồng Tuyến  
Cử nhân
 
74
Nguyễn Hoàng Tuấn  
Cử nhân
 
75
Nguyễn Thanh Bình  
Cử nhân
 
76
Phan Trần Trương  
Cử nhân
 
77
Nguyễn Ngọc Sỹ  
Cử nhân