ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Lê Vinh Danh
Giáo sư
Tiến sỹ
 
2
Phạm Thị Minh Lý  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
3
Drahomira Pavelkova
Giáo sư
Tiến sỹ
 
4
Wim Vanhaverbeke
Giáo sư
Tiến sỹ
 
5
Chiung Hsin Hsu
Giáo sư
Tiến sỹ
 
6
Robert Victor Goedegebuure
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
7
Lê Thanh Tùng  
Tiến sỹ
 
8
Phạm Thị Ngân  
Tiến sỹ
 
9
Wei-chih Lien  
Tiến sỹ
 
10
Alberto Posso  
Tiến sỹ
 
11
Hao-Fan Chumg  
Tiến sỹ
 
12
Phạm Đức Trọng  
Tiến sỹ
 
13
Võ Văn Lai  
Tiến sỹ
 
14
Đỗ Văn Quất  
Tiến sỹ
 
15
Trần Trọng Thùy  
Tiến sỹ
 
16
Dương Quốc Bửu  
Tiến sỹ
 
17
Nguyễn Quang Bình  
Tiến sỹ
 
18
Nguyễn Duy Bách  
Tiến sỹ
 
19
Đỗ Văn Hòa  
Tiến sỹ
 
20
Lương Vinh Quang
 
Tiến sỹ
 
21
Lê Thị Thúy Phượng  
Thạc sỹ - NCS
 
22
Phùng Minh Tuấn  
Thạc sỹ - NCS
 
23
Phạm Tiến Thành  
Thạc sỹ - NCS
 
24
Phạm Thị Quỳnh Anh  
Thạc sỹ - NCS
 
25
Lê Minh Hiếu  
Thạc sỹ - NCS
 
26
Trần Thị Phi Phụng  
Thạc sỹ - NCS
 
27
Nguyễn Minh Quang  
Thạc sỹ - NCS
 
28
Dương Thế Duy  
Thạc sỹ - NCS
 
29
Trần Công Đức  
Thạc sỹ - NCS
 
30
Nguyễn Thành Phong  
Thạc sỹ - NCS
 
31
Thái Đàm Huy Trung  
Thạc sỹ - NCS
 
32
Hoàng Thị Thu Hà  
Thạc sỹ - NCS
 
33
Võ Thế Sinh  
Thạc sỹ
 
34
Trương Nữ Tô Giang  
Thạc sỹ
 
35
Nguyễn Thị Huệ Trinh  
Thạc sỹ
 
36
Nguyễn Thị Tuyết Nhung  
Thạc sỹ
 
37
Vũ Quảng Hà  
Thạc sỹ
 
38
Phạm Thị Quỳnh Như  
Thạc sỹ
 
39
Trịnh Phương Dung  
Thạc sỹ
 
40
Nguyễn Đức Trung  
Thạc sỹ
 
41
Vũ Thúy Hòa  
Thạc sỹ
 
42
Trần Phi Hoàng  
Thạc sỹ
 
43
Lê Đức Trọng  
Thạc sỹ
 
44
Bùi Quang Thanh  
Thạc sỹ
 
45
Bùi Ngọc Tuấn Anh  
Thạc sỹ
 
46
Nguyễn Thanh Nhân  
Thạc sỹ
 
47
Nguyễn Quốc Lộc  
Thạc sỹ
 
48
Trương Mỹ Hạnh Trinh  
Thạc sỹ
 
49
Lê Thanh Hải  
Thạc sỹ
 
50
Lê Đức Nhã  
Thạc sỹ
 
51
Nguyễn Đức Hùng  
Thạc sỹ
 
52
Lê Song Huyền Vi  
Thạc sỹ
 
53
Nguyễn Thị Phương Dung  
Thạc sỹ
 
54
Phan Thị Minh Nga  
Thạc sỹ
 
55
Lê Quang Trạng  
Thạc sỹ
 
56
Nguyễn Hồ Khánh Vân  
Thạc sỹ
 
57
Henry Webb  
Thạc sỹ
 
58
Nguyễn Thị Hồng  
Cao học
 
59
Nguyễn Đức Anh Nghị  
Cao học
 
60
Nguyễn Thị Kim Khánh  
Cao học
 
61
Trần Văn Độ  
Cử nhân
 
62
Lương Nữ Nhật Quyên  
Cử nhân
 
63
Đào Thị Bích Dương  
Cử nhân
 
64
Phạm Kim Thành  
Cử nhân
 
65
Nguyễn Minh Châu  
Cử nhân
 
66
Nguyễn Trung Đình  
Cử nhân
 
67
Nguyễn Tuấn Anh  
Cử nhân
 
68
Tăng Khắc Quý  
Cử nhân
 
69
Nguyễn Thị Mỹ Vân  
Cử nhân
 
70
Vũ Thị Trang  
Cử nhân
 
71
Lê Thị Việt Hằng  
Cử nhân
 
72
Nguyễn Phan Như Ngọc  
Cử nhân
 
73
Trịnh Thị Hạ Huyền  
Cử nhân
 
74
Nguyễn Thị Tường Vy  
Cử nhân