ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Hoàng Cẩm Trang
Tiến sỹ
Phụ trách khoa
2
Balázs Hámori
Giáo sư
Tiến sỹ
3
Katalin Szabó
Giáo sư
Tiến sỹ
4
Tsan Chia Chi
Phó giáo sư
Tiến sỹ
5
Hà Nam
Tiến sỹ
6
Nghiêm Quý Hào
Tiến sỹ
7
Phạm Nguyễn Anh Huy
Tiến sỹ
8
Đỗ Thị Thanh Nhàn
Thạc sỹ - NCS
9
Nguyễn Duy Sữu
Thạc sỹ - NCS
10
Lê Bảo Thy
Thạc sỹ - NCS
11
Lubor Homolka
Thạc sỹ - NCS
12
Hồ Thanh Tùng
Thạc sỹ - NCS
13
Bùi Đức Nhã
Thạc sỹ - NCS
14
Phùng Quang Hưng
Thạc sỹ - NCS
15
Dương Đăng Khoa
Thạc sỹ - NCS
16
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Thạc sỹ - NCS
17
Lê Hồng Hạnh
Thạc sỹ - NCS
18
Nguyễn Gia Đường
Thạc sỹ
19
Bửu Thùy
Thạc sỹ
20
Nguyễn Thành Nhân
Thạc sỹ
21
Đoàn Tiến Dũng
Thạc sỹ
22
Nguyễn Thị Diệu Thu
Thạc sỹ
23
Bùi Thị Phương Thảo
Thạc sỹ
24
Nguyễn Trần Hồng Vân
Thạc sỹ
25
Phạm Nhật Tuấn
Cao học
26
Bùi Thị Ngọc Hân
Cao học
27
Nguyễn Minh Hoàng
Cử nhân
28
Phạm Uyên Thy
Cử nhân
29
Lê Thị Duyên Hoài
Cử nhân
30
Trần Thị Hồng Thắm
Cử nhân
31
Gordon Frederick Titman
Cử nhân
32
Trương Diễm Anh
Cử nhân
33
Trần Thị Hồng Hà
Cử nhân
34
Lê Thanh Hòa
Cử nhân
35
Nguyễn An Chi
Cử nhân