ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Huỳnh Tuấn Cường  
Thạc sỹ - NCS
Hiệu trưởng Trường TCCN Tôn Đức Thắng
2
Nguyễn Việt Hùng  
Cao học
 
3
Đỗ Thị Hoa Quyên  
Thạc sỹ
 
4
Huỳnh Tấn Đệ  
Thạc sỹ
 
5
Trần Thị Hồng Vân  
Thạc sỹ
 
6
Vũ Quỳnh Mai  
Thạc sỹ - NCS
 
7
Trần Ngọc Bình  
Thạc sỹ
 
8
Nguyễn Thu Hương  
Thạc sỹ
 
9
Hà Duy Hưng  
Thạc sỹ
 
10
Vũ Mạnh Cường  
Thạc sỹ
 
11
Đào Huy Tuấn  
Thạc sỹ
 
12
Đồng Thị Hường  
Thạc sỹ
 
13
Nguyễn Thị Trang Nhung  
Thạc sỹ
 
14
Trần Thị Bích Duyên  
Thạc sỹ
 
15
Dzoãn Xuân Thanh  
Thạc sỹ
 
16
Cao Văn Cừ  
Kỹ sư
 
17
Nguyễn Lê Huyền Trân  
Kỹ sư
 
18
Vũ Phạm Tín  
Cử nhân
 
19
Hà Thị Thúy Hằng  
Cử nhân
 
20
Hồ Thanh Thảo  
Cử nhân
 
21
Lê Viết Thanh  
Cử nhân
 
22
Hoàng Khắc Huy  
Cử nhân