ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Thời Trung 
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Viện Trưởng
2
Nguyễn Trương Khang  
Tiến sỹ
 
3
Đào Thanh Phong  
Tiến sỹ
 
4
Đỗ Hoàng Thịnh  
Tiến sỹ
 
5
Nguyễn Sỹ Dũng  
Tiến sỹ
 
6
Trần Minh Đức  
Tiến sỹ
 
7
Trần Trung Thành  
Tiến sỹ
 
8
Ngô Việt Đức  
Tiến sỹ
 
9
Dileep Kumar  
Tiến sỹ
 
10
Võ Duy Trung  
Nghiên cứu sinh
 
11
Nguyễn Trang Thảo  
Nghiên cứu sinh
 
12
Hồ Hữu Vịnh  
Nghiên cứu sinh
 
13
Lưu Văn Toán  
Thạc sỹ
 
14
Đặng Phúc Toàn  
Thạc sỹ
 
15
Đặng Trung Hậu  
Cao học
 
16
Ngô Văn Hòa  
Cử nhân
 
17
Hồ Kiều Diễm  
Cử nhân