Sinh viên tiêu biểu Khoa Công nghệ thông tin

Hồ Minh Trí
Sinh ngày: 28/06/1982
Khóa học: 2000 – 2004
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: Công ty iVIM
Chức vụ: Người sáng lập (Founder)
Doan Bao Quang
Đoàn Bảo Quang
Sinh ngày: 03/03/1977
Khóa học: 1997 – 2001
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học
Đơn vị công tác: Công ty TM-DV Tin học Song Vi
Chức vụ: Giám đốc (Director)
Truong-Tuan-Viet-Tien
Trương Tuấn Việt Tiến
Sinh ngày: 18/04/1984
Khóa học: 2002 – 2006
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học
Đơn vị công tác: Công ty TNHH TMDV Tin học Trường Tín
Chức vụ: Giám đốc (Director)
Nguyen-Hoang-Nhut
Nguyễn Hoàng Nhựt
Sinh ngày: 01/09/1984
Khóa học: 2006 – 2010
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học
Đơn vị công tác: Công ty Harvey Nash
Chức vụ: Quản lý kỹ thuật (Technical Manager)
Doan Le Khanh Hoang
Đoàn Lê Khánh Hoàng
Sinh ngày: 24/02/1987
Khóa học: 2005 – 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học
Đơn vị công tác: Công ty Điện toán đám mây
Chức vụ: Quản lý kỹ thuật (Technical Manager)
Le-Ngoc-Ky-Phong
Lê Ngọc Kỳ Phong
Sinh ngày: 23/09/1988
Khóa học: 2006 – 2010
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học
Đơn vị công tác: Microsoft Việt Nam
Chức vụ: Trợ lý Giám đốc (Assistant Director)
Le Quang Khai
Lê Quang Khải
Sinh ngày: 10/05/1984
Khóa học: 2002 – 2006
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: Công ty Savills Việt Nam
Chức vụ: Quản lý mảng CNTT (IT Manager)
Nguyen Hieu Kinh
Nguyễn Hiếu Kinh
Sinh ngày: 25/08/1987
Khóa học: 2005 – 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: Công ty Western Bank
Chức vụ: Quản lý mảng CNTT (IT Manager)
Tap huan Long An
Nguyễn Tô Hoàn Phúc
Sinh ngày: 1989
Khóa học: 2007 – 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: Công ty TNHH CSCOM
Chức vụ: Quản lý dự án (Project Manager)
Nguyen Hoang Tan
Nguyễn Hoàng Tân
Sinh ngày: 23/12/1986
Khóa học: 2004 – 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: Công ty cổ phần CNTT Chung Tâm
Chức vụ: Quản lý dự án (Project Manager)
Nguyen Quang Hao
Nguyễn Quang Hảo
Sinh ngày: 20/04/1987
Khóa học: 2005 – 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: PPJ International
Chức vụ: Quản lý dự án (Project Manager)
Tong Quoc Thieu
Tống Quốc Thiều
Sinh ngày: 29/07/1980
Khóa học: 2000 – 2004
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: Công ty TNHH SAIGON PRECISION
Chức vụ: Quản lý dự án (Project Manager)
Ha Bao Minh Ky
Hà Bảo Minh Kỳ
Sinh ngày: 03/09/1988
Khóa học: 2006 – 2010
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: Công ty LogiGear
Chức vụ: Quản lý kiểm thử phần mềm (Testing Manager)
Nguyen Thanh Tu
Nguyễn Thanh Tú
Sinh ngày: 05/08/1986
Khóa học: 2004 – 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: VNG Corporation
Chức vụ: Trưởng nhóm hỗ trợ khách hàng (Team Leader Backend)
Mach Quang Long
Mạch Quang Long
Sinh ngày: 26/07/1983
Khóa học: 2002 – 2006
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: Công ty Inno Tech
Chức vụ: Trưởng nhóm CNTT (IT Team Leader)
Pham Thi Anh Hong
Phạm Thị Ánh Hồng
Sinh ngày: 01/10/1984
Khóa học: 2002 – 2006
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: VNG Corporation
Chức vụ: Trưởng nhóm kiểm định chất lượng (QC Leader)
Vo Thi Hoai Linh
Võ Thị Hoài Linh
Sinh ngày: 02/12/1984
Khóa học: 2002 – 2006
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: Công ty FPT
Chức vụ: Trưởng nhóm kiểm định chất lượng (QC Leader)
Tran Thai Phi
Trần Thái Phi
Sinh ngày: 02/09/1986
Khóa học: 2004 – 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học
Đơn vị công tác: Gameloft Studio
Chức vụ: Trưởng nhóm kỹ thuật (Technical Leader)
Duong Hien Vinh
Dương Hiển Vinh
Sinh ngày: 01/10/1982
Khóa học: 2000 – 2004
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: AA Corporation
Chức vụ: Quản trị hệ thống (Systems Administrator)
Nguyen Manh Dung
Nguyễn Mạnh Dũng
Sinh ngày: 23/08/1986
Khóa học: 2004 – 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: Trung tâm viễn thông và công nghệ thông tin Điện Lực
Chức vụ: Quản trị CSDL hệ thống (System Database Administrator)
Luu Anh Hung
Lưu Anh Hùng
Sinh ngày: 30/12/1988
Khóa học: 2007 – 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học
Đơn vị công tác: Gameloft Studio
Chức vụ: Lập trình viên cao cấp (Senior Game Programmer)
Vo Hong Thanh
Võ Hồng Thanh
Sinh ngày: 13/11/1986
Khóa học: 2004 – 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: Anacle Systems Pte Ltd
Chức vụ: Kỹ sư phần mềm cao cấp (Senior Software Engineer)
 
Nguyen Van Thang
Nguyễn Văn Thắng
Sinh ngày: 04/03/1987
Khóa học: 2005 – 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học
Đơn vị công tác: IMT Solutions
Chức vụ: Kỹ sư phần mềm cao cấp (Senior Software Engineer)
Tran Thu Ngan
Trần Thu Ngân
Sinh ngày: 24/10/1988
Khóa học: 2006 – 2010
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học
Đơn vị công tác: Công ty FPT
Chức vụ: Kỹ sư phần mềm cao cấp (Senior Software Engineer)
Vo Nguyen Hung
Võ Nguyên Hùng
Sinh ngày: 28/01/1983
Khóa học: 2006 – 2010
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học
Đơn vị công tác: Công ty FPT
Chức vụ: Kỹ sư phần mềm cao cấp (Senior Software Engineer)
NguyenThiThanhXuan
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Sinh ngày: 10/12/1986
Khóa học: 2004 – 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: Trường Vinatex HCM
Chức vụ: Giảng viên (Lecturer)
Nguyễn Đặng Kim Chi
Sinh ngày: 24/11/1986
Khóa học: 2005 – 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học
Đơn vị công tác: Công ty LogiGear
Chức vụ: Kỹ sư kiểm thử phần mềm (Tester)