Sinh viên tiêu biểu Khoa Điện - Điện tử

Vũ Văn Hiệp
Sinh ngày: 09/09/1982
Khóa học: 2000 – 2004
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện tử viễn thông
Đơn vị công tác: University of Ulsan, South Korea
Chức vụ: Tiến sĩ, Postdoctoral Researcher
Âu Bắc Tiến
Sinh ngày: 03/06/1956
Khóa học: 1998 – 2002
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điều kiển tự động
Đơn vị công tác: Công ty CP Nhựa Phú Thọ
Chức vụ: Giám đốc
3-DangQuocViet
Đặng Quốc Việt
Sinh ngày: 20/12/1980
Khóa học: 2000 – 2004
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện tử viễn thông
Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật
Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật, Giám đốc điều hành chi nhánh phía Nam
4-NguyenVanGiap
Nguyễn Văn Giáp
Sinh ngày: 20/10/1985
Khóa học: 2005 – 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tự động điều kiển
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Rukey (Rukey Automation)
Chức vụ: Giám đốc
5-PhanDoDat
Phan Đỗ Đạt
Sinh ngày: 04/01/1973
Khóa học: 2003 – 2007
Tốt nghiệp chuyên ngành: Kỹ thuật điện
Đơn vị công tác: Công ty Lưới Điện cao Thế TP. HCM
Chức vụ: Trưởng trạm Biến áp 110 KV Thị Nghè
6-TranVanThuan
Trần Văn Thuận
Sinh ngày: 08/08/1980
Khóa học: 2002 – 2006
Tốt nghiệp chuyên ngành: Kỹ thuật điện
Đơn vị công tác: Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long
Chức vụ: Quyền trưởng khoa Điện – Điện Lạnh
7-DoThongTruongKhue
Đỗ Thông Tường Khuê
Sinh ngày: 04/10/1972
Khóa học: 2003 – 2007
Tốt nghiệp chuyên ngành: Kỹ thuật điện
Đơn vị công tác: Công ty Cơ điện Đông Nam Á
Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật
8-NguyenPhuongLanChi
Nguyễn Phương Lan Chi
Sinh ngày: 02/09/1984
Khóa học: 2003 – 2007
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện tử viễn thông
Đơn vị công tác: Công ty TNHH thiết kế Renesas Viet Nam
Chức vụ: Kỹ sư thiết kế
9-LeChiThanh
Lê Chí Thanh
Sinh ngày: 08/07/1984
Khóa học: 2003 – 2007
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện tử viễn thông
Đơn vị công tác: VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ: Trưởng Bộ phận BHDN lớn
10-LyNgocPhuc
Lý Ngọc Phúc
Sinh ngày: 23/04/1982
Khóa học: 2001 – 2005
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện tử viễn thông
Đơn vị công tác: Cty TNHH SV Probe VN
Chức vụ: Giám sát sản xuất
11-NguyenPhamTruongGiang
Nguyễn Phạm Trường Giang
Sinh ngày: 30/08/1985
Khóa học: 2003 – 2007
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện tử viễn thông
Đơn vị công tác: B’smart
Chức vụ: Network & Infrastructure Engineer
12-HuynhThanhThien
Huỳnh Thanh Thiện
Sinh ngày: 17/03/1989
Khóa học: 2007 – 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện tử viễn thông
Đơn vị công tác: Khoa Điện – Điện tử - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Chức vụ: Giảng viên
14-NguyenPhuocTuongVan
Nguyễn Phước Tường Vân
Sinh ngày: 18/08/1989
Khóa học: 2003 – 2007
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện tử viễn thông
Đơn vị công tác: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Chức vụ: Giảng viên
15-TranHuuTai
Trần Hữu Tài
Sinh ngày: 23/12/1986
Khóa học: 2004 – 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điều Khiển Tự Động
Đơn vị công tác: Công Ty TNHH Tập Đoàn Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Chức vụ: Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Lắp Đặt
16-TranVanTrung
Trần Văn Trung
Sinh ngày: 15/10/1986
Khóa học: 2004 – 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điều Khiển Tự Động 
Đơn vị công tác: Công ty CP thang máy Đại Thiên Ân-LBM, Công ty Nippon Lift Việt Nam
Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển hệ thống
17-NguyenVanTuoi
Nguyễn Văn Tươi
Sinh ngày: 10/10/1958
Khóa học: 2002 – 2007
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điều Khiển Tự Động
Đơn vị công tác: Điện Lực
Chức vụ: Giám Đốc
18-HoangManhLinh
Hoàng Mạnh Linh
Sinh ngày: 1987
Khóa học: 2006 – 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện Tử Viễn Thông
Đơn vị công tác: Viet Nam Airline
Chức vụ: Kỹ sư máy bay
19-KieuQuocHung
Kiều Quốc Hưng
Sinh ngày: 31/11/1984
Khóa học: 2002 - 2007
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện Tử Viễn Thông
Đơn vị công tác: Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Chức vụ: Cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm
20-NguyenVanDuan
Nguyễn Văn Duẩn
Sinh ngày: 15/09/1987
Khóa học: 2007 - 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điều Khiển Tự Động
Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Unico Vina
Chức vụ: Kỹ sư giám sát thi công
21-LeDuyThang
Lê Duy Thắng
Sinh ngày: 21/04/1976
Khóa học: 2002 - 2007
Tốt nghiệp chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện
Đơn vị công tác: Tổng công ty Phát điện 3, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Chức vụ: Trưởng kíp vận hành
22-NguyenHoaiNho
Nguyễn Hoài Nhớ
Sinh ngày: 10/03/1983
Khóa học: 2003 - 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điều Khiển Tự Động
Đơn vị công tác: Cty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Thiên
Chức vụ: Trưởng bộ phận kỹ thuật
23-NguyenDiepNguyenPhong
Nguyễn Diệp Nguyên Phong
Sinh ngày: 06/09/1985
Khóa học: 2004 - 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điều Khiển Tự Động
Đơn vị công tác: Danfoss Industries Pte Ltd Representative Office (Đan Mạch)
Chức vụ: Trưởng bộ phận kỹ thuật
24-TranVanTien
Trần Văn Tiên
Sinh ngày: 02/02/1989
Khóa học: 2007 - 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện Tử Viễn Thông
Đơn vị công tác: Công ty SolarBK
Chức vụ: Nghiên cứu viên
25-NguyenQuangNguyen
Nguyễn Quang Nguyên
Sinh ngày: 29/10/1981
Khóa học: 2001 - 2006
Tốt nghiệp chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện
Đơn vị công tác: Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Phú Lâm
Chức vụ: Trưởng bộ môn điện công nghiệp
26-LeHuuTai
Lê Hữu Tài
Sinh ngày: 29/12/1983
Khóa học: 2003 - 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điều Khiển Tự Động
Đơn vị công tác: Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Chức vụ: Viên chức phòng thí nghiệm
27-NguyenVinhHai
Nguyễn Vĩnh Hải
Sinh ngày: 26/09/1987
Khóa học: 2005 - 2010
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điều Khiển Tự Động
Đơn vị công tác: Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Lê Tấn Quang
Sinh ngày: 11/06/1981
Khóa học: 2001 - 2006
Tốt nghiệp chuyên ngành: Hệ Thống Điện
Đơn vị công tác: Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Chức vụ: Nhân viên phòng thí nghiệm