Sinh viên tiêu biểu Khoa Kế toán

VO THI THUC

Võ Thị Thức

Sinh ngày: 09/02/1983

Khóa học: 6

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên

NGUYỄN THỊ TRIỀU

Nguyễn Thị Triều

Sinh ngày: 25/03/1988

Khóa học: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên

ANH BẢO

Trần Dương Anh Bảo

Sinh ngày: 24/12/1989

Khóa học: 11

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: NTT Communication Viet Nam

Chức vụ: AX function consultant

DƯƠNG THỊ MAI

Dương Thị Mai

Sinh ngày: 11/9/1979.

Khóa học: 2011 – 2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán.

Đơn vị công tác: Terracotta resort &Spa – Bình Thuận.

Chức vụ: Kế toán.

HUỲNH LONG

Nguyễn Phước Huỳnh Long

Sinh ngày: 07/6/1989.

Khóa học: 2007 – 2011.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán.

Đơn vị công tác: Grant Thornton (Vietnam) Ltd.

Chức vụ: Senior Associate.

HOÀNG VŨ

Nguyễn Trường Nữ Hoàng Vũ

Sinh ngày: 05/9/1988.

Khóa học: 2007 – 2011.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Việt Nhật.

Chức vụ: Nhân viên kế toán.

HUỲNH MINH THƯ

Huỳnh Minh Thư

Sinh ngày: 10/6/1990.

Khóa học: 2008 - 2012.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán thuế Đại Tín – Ninh Thuận.

Chức vụ: Nhân viên.

HUỲNH TIẾN

Lê Hoàng Tiến

Sinh ngày: 06/03/1989

Khóa học: 2007

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình

Chức vụ: Kế toán tổng hợp – kiêm phụ trách kế toán.

TIẾN DŨNG

Nguyễn Tiến Dũng

Sinh ngày: 30/10/1973.

Khóa học: 2005 – 2009.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán.

Đơn vị công tác: Kho bạc Nhà nước Long Thành - Đồng Nai

Chức vụ: Phó Kế toán trưởng Kho bạc.

MAI BÔNG

Nguyễn Thị Mai Bông

Sinh ngày: 09/04/1988

Khóa học: 2012 - 2014

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Chi nhánh Thông tin Di động Bình ThuậnChức vụ: Hỗ trợ kinh doanh

MINH CHÍNH

Nguyễn Minh Chính

Sinh ngày: 11/10/1979.

Khóa học: 2009 – 2011 .

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV 508 - Bình Thuận

Chức vụ: Kế toán trưởng.

MỸ LAN

Đặng Mỹ Lan

Sinh ngày: 21-03-1969

Khóa học: 2010 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Công Ty TNHH MTV TM QSR Việt Nam

Chức vụ: Phụ trách kế toán

NGỌC TOÀN

Nguyễn Ngọc Toàn

Sinh ngày: 20-02-1989

Khóa học: 11

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công Ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Chức vụ: Trợ lý kiểm toán viên

QUANG HUY

Trần Quang Huy

Sinh ngày: 29/09/1988

Khóa học: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Kiểm toán DTL

Chức vụ: Chuyên viên

NGUYEN THI NGUYỆT

Nguyễn Thị Nguyệt

Sinh ngày: 09/05/1974.

Khóa học: 2011 - 2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Bình Thuận.

Chức vụ: Chuyên viên

MINH TÂM

Trần Thị Minh Tâm

Sinh ngày: 06/09/1992

Khóa học: 06

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Việt Hợp ( Blackberry)

Chức vụ: Nhân viên kế toán

Nguyen Thi Kim Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

Sinh ngày:20/07/1990

Khóa học: 12

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Hoà

Chức vụ: Nhân viên kế toán

MINH THUẬN

Trần Minh Thuận

Sinh ngày: 12/05/1985

Khóa học: 2011 - 2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Liên đội nông lâm nghiệp TNXP Trường Sơn.

Chức vụ: Chuyên viên phụ trách phòng Kế toán.

DUNG

Võ Việt Dũng

Sinh ngày: 03/12/1966.

Khóa học: 2008 – 2010

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán.

Đơn vị công tác: Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh.

Chức vụ: Trưởng Phòng Hành Chính Quản Trị.

HIẾU MINH

Phạm Lương Hiếu Minh

Sinh ngày: 23/05/1976

Khóa học: 2011-2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Làm dịch vụ kế toán cho 1 số công ty

Chức vụ: Kế toán trưởng

NGUYỄN BÌNH YẾN NGÂN

Nguyễn Bình Yến Ngân

Sinh ngày:02/10/1988

Khóa học:10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam)

Chức vụ: Nhân viên kế toán

NGUYEN THI NGOC LINH1

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Sinh ngày:02-05-1988

Khóa học:2006-2010

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Shinryo Việt Nam

Chức vụ: Kế toán tổng hợp

NGUYEN THI THANH HUONG1

Nguyễn Thị Thanh Hương

Sinh ngày: 02/12/1984

Khóa: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên
VO KIEN QUOC

Võ Kiến Quốc

Sinh ngày: 03/02/1987

Khóa: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM

Chức vụ: Chuyên viên

MAI PHUONG

Nguyễn Thị Mai Phương

Sinh ngày: 17/08/1987

Khóa: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Kế toán thanh toán
KHANH

Tạ Duy Khánh

Sinh ngày: 25/07/1985

Khóa: 11

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên
;WP 20140529 002

Phạm Nhật Tuấn

Sinh ngày: 18/02/1991

Khóa: 13

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Trợ lý công tác SV Khoa Tài chính - Ngân hàng
NGUYEN THI HUONG THOM

Nguyễn Thị Hương Thơm

Sinh ngày:18/07/1988

Khóa học : 2006 - 2010

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Phú Nhuận

Chức vụ:Kế toán

HOANH

Lâm Thị Hoàng Hoanh

Sinh ngày: 10/08/1990

Khóa :13

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Thư ký Khoa Kế toán

PHUONG HUYNH

Huỳnh Thị Hồng Phượng

Sinh ngày: 27/03/1984

Khóa: 06

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán tài chính

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Truyền Thông WPP

Chức vụ: Senior Commercial Manager