Sinh viên tiêu biểu khoa khoa học ứng dụng

 Võ Quang Long

Sinh ngày: 18/5/1982

Khóa học: 2001 - 2005

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Trí Minh Phát

Chức vụ: Giám đốc

Trần Thị Thùy Trang

Sinh ngày: 02/12/1984

Khóa học: 2002 - 2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: Doanh nghiệp gỗ Hoàng Lan

Chức vụ: Chủ doanh nghiệp

 

Nguyễn Hoài Trang

Sinh ngày: 15/06/1986

Khóa học: 2004 - 2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: Công ty TNHH SXTM Sóng Xanh GL

Chức vụ: Giám đốc kinh doanh

huynh ngoc diep 

 Huỳnh Ngọc Diệp

Sinh ngày: 20/08/1985

Khóa học: 2004 - 2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: Công ty Hoàn Cầu

Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

 

 Nguyễn Minh Khiêm

Sinh ngày: 27/10/1989

Khóa học: 2007 - 2011

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Đơn vị công tác: Khoa KHƯD – Trường đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên.

 

 Nguyễn Thị Mai Hương

Sinh ngày: 20/12/1989

Khóa học: 2007 - 2011

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Đơn vị công tác: Khoa KHƯD – Trường đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên.

 Trần Thị Tuyết Nhung

Sinh ngày: 29/06/1989

Khóa học: 2007 - 2011

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Đơn vị công tác: Khoa KHƯD – Trường đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên

 

 Lê Ngọc Thanh Tâm

Sinh ngày: 08/03/1987

Khóa học: 2005 - 2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: CT TNHH TM ĐẠI THĂNG LONG (XNK)

Chức vụ: Quản lý marketing

 

 

 Ngô Nhất Linh

Sinh ngày: 18/08/1986

Khóa học: 2005 - 2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: CT TNHH 1 THÀNH VIÊN XĂNG DẦU STS

Chức vụ: Chuyên viên

 

Lê Minh Vững

Sinh ngày: 27/04/1987

Khóa học: 2005 - 2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: CT TNHH Huynh Đệ Hưng Thái

Chức vụ: Trưởng bộ phận xử lý nước thải

 

Hứa Hiệp Phong

Sinh ngày: 25/02/1985

Khóa học: 2003 - 2007

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: Nissei Electric Việt Nam

Chức vụ: Trưởng phòng

Phan Văn Minh Tú

Sinh ngày: 15/04/1979

Khóa học: 2005 - 2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Đơn vị công tác: Công ty TNHH FIBO

Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

Phạm Lưu Kim Thủy

Sinh ngày: 19/07/1984

Khóa học: 2003 - 2007.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: CTCP VRG Khải Hoàn

Chức vụ: Trưởng phòng

 

Lưu Thị Hoài Thu

Sinh ngày: 20/12/1985

Khóa học: 2003 - 2007

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: CTCP tập đoàn Hoa Sen

Chức vụ: Trưởng bộ phận KCS

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

Sinh ngày: 04/02/1984

Khóa học: 2002 - 2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: Cà Phê MILANO

Chức vụ: Chủ cửa hàng

 

Lê Trung Nguyên

Sinh ngày: 23/01/1984

Khóa học: 2002 - 2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: Công ty Dầu Khí TP. HCM

Chức vụ: Nhân Viên Thị Trường

 

Nguyễn Thị Hồng

Sinh ngày: 04/09/1983

Khóa học: 2002 - 2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: CT TNHH TMSX Tân Nam Phát

Chức vụ: Trưởng Phòng Kỹ Thuật

 

Huỳnh Thị Ánh Hồng

Sinh ngày: 26/08/1986

Khóa học: 2005 - 2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung

Chức vụ: Chuyên viên phòng kỹ thuật công nghệ

 

 Nguyễn Thị Mộng Thu

Sinh ngày: 20/09/1984

Khóa học: 2005 - 2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học

Đơn vị công tác: CT Cổ phần hóa chất Á Châu

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

 

Phan Ngọc Lăng

Sinh ngày: 02/07/1982

Khóa học: 2001 - 2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học.

Đơn vị công tác: CT TNHH Công Nghệ Directchem

Chức vụ: Chuyên viên phòng kỹ thuật công nghệ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Trần Dương Thùy

Sinh ngày: 11/08/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Khoa KHƯD – Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Chức vụ: Giảng viên.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Đỗ Thị Duyên

Sinh ngày: 06/04/1990

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Khoa KHƯD – Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Chức vụ: Giảng viên.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Huỳnh Văn Hiệu

Sinh ngày: 24/06/1988

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Công Ty Frinsland Campina

Chức vụ: Nhân viên Bán Hàng

 

Phan Trung Hải

Sinh ngày: 14/01/1990

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Gia Tường

Chức vụ: Trưởng nhóm KCS

 

Nguyễn Thị Lan Hương

Sinh ngày: 14/07/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Bệnh viện Chợ Rẫy

Chức vụ: Kỹ thuật viên xét nghiệm

 

Nguyễn Quốc Linh

Sinh ngày: 12/05/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Công Ty TNHH Gia Tường

Chức vụ: Trưởng nhóm nghiên cứu

 

Nguyễn Phương Lam

Sinh ngày: 16/05/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Công Ty TNHH Trần Danh

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

 

Phạm Lê Mỹ Hạnh

Sinh ngày: 08/12/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Công Ty Vissan

Chức vụ: Nhân viên phòng R&D

 

Trần Minh Đạt

Sinh ngày: 01/02/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Công Ty TNHH Mecophar

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

 

Đặng Bạch Trúc Nhi

Sinh ngày: 08/09/1984

Khóa học: 2002 - 2007

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học.

Đơn vị công tác: Công Ty Dae Myung Chemical VN

Chức vụ: Phó Phòng QA

 

Nguyễn Hoàng Chinh

Sinh ngày: 04/07/1990

Khóa học: 2008 - 2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Đại Học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng Viên

 

Phạm Minh Tân

Sinh ngày: 19/01/1990

Khóa học: 2008 - 2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Đại Học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng Viên

 

Bùi Thị Ngọc Hiếu

Sinh ngày: 21/12/1990

Khóa học: 2008 - 2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Đại Học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng Viên

 

Phan Ngọc Bảo Nguyên

Sinh ngày: 07/11/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Hòa Việt

Chức vụ: Nhân viên văn phòng

 

Trần Tú Khoa

Sinh ngày: 11/09/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Công Ty TNHH TM DV Khang Thịnh

Chức vụ: Nhân Viên Kỹ Thuật

 

Hoàng Hồng Ngọc

Sinh ngày: 10/12/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Đại Học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng Viên

 

Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh

Sinh ngày: 15/09/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Công Ty TNHH Dược Khang Minh

Chức vụ: Nhân viên QA

 

Lương Thùy Linh

Sinh ngày: 03/07/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Công Ty TNHH Ocean Avenue

Chức vụ: Nhân viên chăm sóc khách hàng và marketing

 

Nguyễn Thị Liên

Sinh ngày: 03/07/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Công Ty TNHH Ocean Avenue

Chức vụ: Nhân viên chăm sóc khách hàng và marketing

 

Nguyễn Xuân Quang

Sinh ngày: 18/01/1982

Khóa học: 2001 - 2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học.

Đơn vị công tác: Tập đoàn Petrolimex

Chức vụ: Kĩ sư

 

Trần Thị Diễm Châu

Sinh ngày: 01/09/1990

Khóa học: 2008 - 2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần C.P Việt Nam

Chức vụ: Nhân viên bộ phận R&D

Bùi Minh Cường

Sinh ngày: 15/12/1984

Khóa học: 2004 - 2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ hóa học.

Đơn vị công tác: Nestle Viet Nam

Chức vụ: Trưởng Bán Hàng Khu Vực

Nguyễn Hồng Cúc Phương

Sinh ngày: 28/04/1987

Khóa học: 2005 - 2010

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Trung tâm hành chính quận 3

Chức vụ: Trưởng phòng tổ chức hành chính

Nguyễn Minh Thanh Thảo

Sinh ngày: 14/07/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ Sinh Học

Đơn vị công tác: Nhà Thuốc Minh Phú

Chức vụ: Quản lý nhà thuốc

 Tôn Nữ Thanh Trà

Sinh ngày: 23/11/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Trung tâm sâm và dược liệu

Chức vụ: Chuyên viên

 Phạm Trung Tuyến

Sinh ngày: 23/11/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Khoa KHƯD – Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Chức vụ: Cán bộ phụ trách nhà nấm

Lưu Thị Cẩm Vy

Sinh ngày: 06/02/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: xí nghiệp nước chấm Nam Dương

 Chức vụ: Nhân Viên QA

 

Trần Thị Liệu

Sinh ngày : 10/12/1989

Khóa học : 2007 – 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành : Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác : Công ty dược SPM

Chức vụ : Chuyên viên

Trần Trí Hữu

Sinh ngày : 22/03/1989

Khóa học : 2007 – 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành : Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác : Trại tôm Bạc Liêu

Chức vụ : Chủ Trại Tôm

Nguyễn Ngọc Hoàng Anh

Sinh ngày: 26/06/1989

Khóa học: 2007 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Đơn vị công tác: Trung Tâm Nghiên Cứu Khoai Tây, Rau và Quả

Chức vụ : Chuyên viên