Sinh viên tiêu biểu Khoa Xã hội & Nhân văn

Nguyễn Thị Tuyết Nương

Sinh ngày: 1990
Khóa học: 2008 - 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xã hội học
Đơn vị công tác: Tổ chức hợp tác và phát triển quốc tế Canada SOCODEVI,
Chức vụ: Chuyên viên hành chính

Đặng Thị Kim Ánh

Sinh ngày: 08/2/1985
Khóa học: 2004 - 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xã hội học
Đơn vị công tác: Phòng Công tác HSSV – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Chức vụ: Chuyên viên hành chính

La Quốc Hùng

Sinh ngày: 18/11/1985
Khóa học: 2003 - 2007
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xã hội học
Đơn vị công tác: Ngân hàng ACB, quận Tân Bình
Chức vụ: Chuyên viên hành chính

Huỳnh Hoàng Tố Trinh

Sinh ngày: 25/11/1982
Khóa học: 2003 - 2007
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xã hội học
Đơn vị công tác: Dự án Ánh Dương, tổ chức phi chính phủ, tỉnh Hậu Giang
Chức vụ: Điều phối viên dự án

Ngô Văn Bửu

Sinh ngày: 1986
Khóa học: 2005 - 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xã hội học
Đơn vị công tác: Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam bộ
Chức vụ: Chuyên viên nghiên cứu

Tô Thị Tuyết Ngân

Sinh ngày: 1990
Khóa học: 2008 - 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xã hội học
Đơn vị công tác: Tỉnh đoàn Khánh Hòa
Chức vụ: Chuyên viên hành chính

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Sinh ngày: 07/08/1985
Khóa học: 2004 - 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xã hội học
Đơn vị công tác: Trường đại học Bình Dương
Chức vụ: Nhân viên hành chính
1614037_10200908314904710_1972727735_1

Nguyễn Thị Hằng

Sinh ngày: 1989
Khóa học: 2008 - 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xã hội học
Đơn vị công tác: Y & J Vina Co, Ltd
Chức vụ: sales manager
947358_596246223733680_276846722_n

Trần Thị Thanh Tịnh

Sinh ngày: 01/01/1990
Khóa học: 2008 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xã hội học
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Chức vụ: Nhân viên hành chính
DSC_29071

Nguyễn Thị Bích Đào

Sinh ngày: 20/11/1989
Khóa học: 2007 - 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Chức vụ: Giảng viên du lịch

Lê Hoàng Thái Khang

Sinh ngày: 1990
Khóa học: 2008 - 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)
Đơn vị công tác: Công ty Du lịch Tân Thanh, TP HCM
Chức vụ: Hướng dẫn viên

Nguyễn Minh Huân

Sinh ngày: 13/10/1988
Khóa học: 2007 - 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Chức vụ: Giảng viên du lịch

Nguyễn Thái Sơn

Sinh ngày: 1989
Khóa học: 2008 - 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Chức vụ: Giảng viên du lịch

Nguyễn Thị Thùy Dương

Sinh ngày: 1989
Khóa học: 2007 - 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)
Đơn vị công tác: Công ty du lịch Mỏm Đá Chim, quận 1, TP HCM
Chức vụ: Quản lý
Lê Doãn Luyến
Sinh ngày: 20/08/1986
Khóa học: 2004 - 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xã hội học
Đơn vị công tác: Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân
Chức vụ: Chuyên viên hành chính