Sinh viên tiêu biểu Khoa Mỹ thuật công nghiệp

Võ Anh Kiệt
Sinh ngày: 03/03/1977
Khóa học: 2005 - 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp
Đơn vị công tác: Công ty Ban Mai Việt ( Hàn Quốc)
Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật
Trần Tấn Vinh.
Sinh ngày : 03/05/1984
Khóa học : 2004 – 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành : Thiết kế công nghiệp.
Hiện công tác tại : Phim trường Tp. Hồ Chí Minh
Chức vụ hiện tại : Trưởng phòng thiết kế.
Phạm Thị Vân Anh
Sinh ngày : 07/01/1986.
Khóa học : 2004 – 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành : Thiết kế nội thất.
Hiện công tác tại : Văn phòng thiết kế V.A
Chức vụ hiện tại : Nhân viên thiết kế.
Dương Ngọc Lan Chi
Sinh ngày: 22/06 /1987.
Khóa học: 2005 - 2009.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế thời trang.
Đơn vị công tác: Công ty CP Da Giày An Lạc.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Trần Trọng Trung
Sinh ngày: 07/12 /1985.
Khóa học: 2005 - 2009.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế thời trang.
Đơn vị công tác: Công ty CP Da Giày An Lạc.
Chức vụ: Phó phòng thiết kế.
Phan Anh Tuấn
Sinh ngày: 13/06/1987.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế thời trang.
Đơn vị công tác: Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Chức vụ: Trưởng ngành Thiết kế thời trang.
Hoàng Lê Duy
Sinh ngày: 06/09/1985.
Khóa học: 2005 - 2009.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế nội thất.
Đơn vị công tác: Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chức vụ: Phó ngành thiết kế nội thất.
Lê Thùy Dung
Sinh ngày: 25/02/1987.
Khóa học: 2005 - 2009.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp.
Đơn vị công tác: Đại học Tôn Đức Thắng.
Chức vụ: Giảng viên ngành Thiết kế công nghiệp.
Nguyễn Hồng Khiêm
Sinh ngày: 07/11/1987.
Khóa học: 2005 - 2009.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế thời trang.
Đơn vị công tác: Đại học Tôn Đức Thắng.
Chức vụ: Giảng viên ngành Thiết kế thời trang.
Quách Hồng Phúc
Sinh ngày: 03/11/1986
Khóa học: 2005 – 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế đồ họa.
Đơn vị công tác: Công ty Phan Thị
Chức vụ: Leader.
Trần Dương Duy Hải
Sinh ngày: 12/06/1988.
Khóa học: 2005 - 2009.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty túi da Ponagar.
Chức vụ: Giám đốc - Thiết kế.
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Sinh ngày:12/08/1986
Khóa học: 2005 - 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp
Đơn vị công tác: 3D Jewelry Design Co,. Ltd ( Mỹ).
Chức vụ: 3D Jewelry Designer.  
Trần Trung Việt
Sinh ngày: 07/05/1983.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty Vuot Song Shipyard.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Lê Thị Mộng Thu
Sinh ngày: 07/12 /1986.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty Very Ngon Homewares.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Hồ Thị Thu
Sinh ngày: 02/09/1985.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty Gốm TDS.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Trương Thị Mỹ Lệ
Sinh ngày: 01/08 /1987.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty Mekong Creations ( Bỉ).
Chức vụ: Quản lý - Thiết kế và hỗ trợ sản xuất.
Lê Duy Diễm Kiều
Sinh ngày : 17/03 /1988.
Khóa học : 2006 – 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành : Thiết kế công nghiệp.
Hiện công tác tại : Công ty Decotex Co, Ltd ( Đức).
Chức vụ hiện tại : Nhân viên thiết kế.
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Sinh ngày : 03/09/1987.
Khóa học : 2006 – 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành : Thiết kế công nghệp.
Hiện công tác tại : Công ty Thiết kế Game Divmob.
Chức vụ hiện tại : Nhân viên thiết kế game.
Nguyễn Thị Hải Yến
Sinh ngày: 17/11/1988.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp.
Đơn vị công tác: Cty trang sức Kim Hoàng Phát.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Bùi Thị Ngọc Anh
Sinh ngày: 22/01/1988.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế nộ thất.
Đơn vị công tác: cty TNHH Thiết Kế Nội Thất Gia Minh
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Hồ Diệp Anh Khuê
Sinh ngày: 11/7/1988.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành:  Thiết kế nội thất.
Đơn vị công tác: Công ty Noor Design.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Phan Nguyễn Tuyết Nhung
Sinh ngày: 17/09/1988.
Khóa học: 2006 – 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế nội thất.
Đơn vị công tác: Công ty Nelo Decor.
Chức vụ: Senior designer.
Phạm Nguyễn Phượng My
Sinh ngày: 29/02/1988.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế đồ họa.
Đơn vị công tác: Công ty Truyền thông Ohyeah.
Chức vụ: Trưởng phòng  thiết kế.
Trương Thụy Kiều Giang
Sinh ngày: 21/04/1987.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế thời trang.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH. T. M. G.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Nguyễn Vũ Minh Thành
Sinh ngày: 15/10/1987.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế nội thất.
Đơn vị công tác: Công ty ADP.
Chức vụ: Senior designer.
Nguyễn Thị Minh Tú
Sinh ngày: 31/03/1988.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế đồ họa.
Đơn vị công tác: Công ty Glassegg.
Chức vụ: Họa sĩ 3D.
Thái Ngọc Xuân
Sinh ngày: 05/03/1987.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế đồ họa.
Đơn vị công tác: Công ty Digital Works.
Chức vụ: Game designer (Character).
Lê Thuý Quỳnh
Sinh ngày: 07/11/1988.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế nội thất.
Đơn vị công tác: Công ty KN Inter Vina.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Nguyễn Trần Hoàng Nam
Sinh ngày: 12/12/1986.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế nội thất.
Đơn vị công tác: Công ty Ten Group.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế
Phạm Kiều Thiên Thư
Sinh ngày: 31/08/1989.
Khóa học: 2007 – 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp.
Đơn vị công tác: TorqEs Technology LLP (Singapore).
Chức vụ: Designer; Account Manager.
Phạm Bảo Trân
Sinh ngày : 21/05 /1989.
Khóa học : 2007 – 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành : Thiết kế công nghiệp.
Hiện công tác tại : Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI.
Chức vụ hiện tại : Chuyên viên thiết kế trang sức.
Bùi Thị Phương Thảo
Sinh ngày : 03/05/1989.
Khóa học : 2007 – 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành : Thiết kế công nghiệp.
Hiện công tác tại : Công ty vàng bạc đá quý SJC.
Chức vụ hiện tại : Chuyên viên thiết kế trang sức.
Vũ Thị Bình Minh
Sinh ngày: 17/ 11/1989.
Khóa học: 2007 – 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế đồ họa.
Đơn vị công tác: Appota Corporation.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Nguyễn Trương Anh Quốc
Sinh ngày : 04/11/1985.
Khóa học : 2007 – 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành : Thiết kế đồ họa.
Hiện công tác tại : Zoom Communications Co. Ltd.
Chức vụ hiện tại : Art Director.
Huỳnh Vũ Tường
Sinh ngày : 06/04/1989.
Khóa học : 2007 – 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành : Thiết kế đồ họa.
Hiện công tác tại : Zoom Communications Co. Ltd.
Chức vụ hiện tại : 3D Graphic Designer
Phạm Quang Phúc
Sinh ngày : 15/06/1989
Khóa học : 2007 – 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành : Thiết kế đồ họa.
Hiện công tác tại : Zoom Communications Co. Ltd.
Chức vụ hiện tại : Senior Designer
Nguyễn Trần Thế Tài
Sinh ngày: 03/01/1989.
Khóa học: 2007 – 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế thời trang.
Đơn vị công tác: Công ty NVA Tranh Đá Quý.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Ninh Thế Huy
Sinh ngày: 19/04/1989.
Khóa học: 2008 - 2012.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế nội thất.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Scancom International.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Huỳnh Cao Vũ Khang
Sinh ngày: 17/08/1990.
Khóa học: 2008 - 2012.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế nội thất.
Đơn vị công tác: Freelance Designer
Chức vụ: Thiết kế nội thất - đồ họa.
Trương Thanh Hằng
Sinh ngày: 27/06 /1990.
Khóa học: 2008 - 2012.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế nội thất.
Đơn vị công tác: The Modern Touch Company.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Trương Yến Vy
Sinh ngày: 08/03/1990.
Khóa học: 2008 - 2012.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế thời trang.
Đơn vị công tác: Công ty G&G Garments, Ltd. (USA).
Chức vụ: Nhân viên thiết kế.
Phạm Thị Vân Lan
Sinh ngày: 02/04/1988.
Khóa học: 2008 - 2012.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế đồ họa.
Đơn vị công tác: VNG Corporation
Chức vụ: 2D Game Artist
Nguyễn Lê Thanh Trà
Sinh ngày: 06/01/1991.
Khóa học: 2009 - 2013.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp.
Đơn vị công tác: Cty Vàng Đá Quý Sài Gòn Quốc Tế.
Chức vụ: Nhân viên thiết kế trang sức 2D.
Nguyễn Đức Thắng
Sinh ngày: 15/04/1991.
Khóa học: 2009 - 2013.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Thiết kế công nghiệp.
Đơn vị công tác: Freelance Designer.
Chức vụ: Thiết kế, tạo mẫu.