Sinh viên tiêu biểu Khoa Môi trường và BHLĐ

 
alt
Phạm Thị Ngọc Cẩm
Sinh ngày: 20/02/1985
Khóa học: 2004 -2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH môi trường Sài Thành
Chức vụ: Giám Đốc
alt
Trần Lâm Phước Định
Sinh ngày: 24-07-2981
Khóa học: 1999 -2004
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo Hộ Lao Động
Đơn vị công tác: Kimberly Clark Vietnam (cập nhật năm 2014)
Chức vụ: Trưởng phòng EHS toàn quốc
alt
Phạm Thị Kim Huệ
Sinh ngày: 20/09/1984
Khóa học: 07 (2003 – 2008)
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Công ty CP Huấn luyện An toàn và Đo kiểm Môi trường
Chức vụ: Phó Giám đốc
alt
Nguyễn Thị Minh Hoài  
Sinh ngày: 11/05/1984
Khóa học: 2002-2007
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Công ty TVXD Sino Pacific
Chức vụ: Trưởng nhóm ATLĐ
alt
Trần Minh Phước
Sinh ngày: 18/04/1982
Khóa học: 2001 -2006
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn
Chức vụ: Trưởng phòng an toàn – sức khỏe – môi trường
alt
Đỗ Thị Hồng Trinh
Sinh ngày: 16/06/1985
Khóa học: 2004 -2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Công an huyện Sơn Tịnh
Chức vụ: Cảnh sát môi trường Sơn Tịnh – Quảng Ngãi
alt
Trần Minh Ngoạn
Sinh ngày: 10/01/1985
Khóa học: 2004 -2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Công an huyện Nông Sơn
Chức vụ: Cảnh sát môi trường Nông Sơn – Quảng Nam
alt
Thái Xuân Tình
Sinh ngày: 15/11/1986
Khóa học: 2004 – 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Nhà máy nghiền xi măng Holcim Hiệp Phước – Công ty TNHH xi măng Holcim
Chức vụ: OHS&E Supervisor
alt
Trần Thành Long
Sinh ngày: 04/11/1988
Khóa học: 2007 – 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Khoa BHLĐ&MT, Trường Trung cấp Công Đoàn thành phố
Chức vụ: Giảng viên
alt
Hoàng Viết Dũng
Sinh ngày: 20/07/1988
Khóa học: 2007 – 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Cấp thoát nước
Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV TM-DV và SX Nhật Quang
Chức vụ: Phó phòng Kỹ thuật
alt
Lê Hoài Nam
Sinh ngày: 28/07/1984
Khóa học: 2004 – 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình Dầu khí biển PTSC (PTSC OFFSHORE SERVICES)
Chức vụ: Chuyên viên Giám sát AT-SK-MT
alt
Mai Thiện Phước
Sinh ngày: 10/11/1984
Khóa học: 2002 – 2006
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Intel Products Vietnam
Chức vụ: Senior Safety Engineer
alt
Bùi Trọng Nhân
Sinh ngày: 13/01/1983
Khóa học: 2002 – 2006
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Công ty TNHH HuhtamaKi Việt Nam
Chức vụ: EHS Coordinator
alt
Lê Văn Kỹ Viễn
Sinh ngày: 11/04/1983
Khóa học: 2002 – 2006
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: FrieslandCampina Vietnam
Chức vụ: S & E Coordinator
alt
Ngô Thị Hoài
Sinh ngày: 12/09/1985
Khóa học: 2004 -2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Xi măng Holcim VN
Chức vụ: HR Specialist
alt
Nguyễn Hiếu Dân
Sinh ngày: 01/11/1986
Khóa học: 2004 -2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp HCM (Hepza)
Chức vụ: Chuyên viên
alt
Lê Nguyễn Hạ Uyên
Sinh ngày: 25/03/1985
Khóa học: 2004 -2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương
Chức vụ: Chuyên viên
alt
Hoàng Thị Thanh Loan
Sinh ngày: 23/10/1985
Khóa học: 2004 -2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP POC) 
Chức vụ: Kỹ sư HSE
alt
Nguyễn Đình Quang
Sinh ngày: 12/07/1985
Khóa học: 2004 -2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Đồng Nai
Chức vụ: Chuyên viên
alt
Huỳnh Thị Như Trâm
Sinh ngày: 25/05/1985
Khóa học: 2004 -2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH đóng tàu Đông Nam Á
Chức vụ: Kỹ sư HSE
alt
Nguyễn Hà Vĩnh Lộc
Sinh ngày: 24/06/1986
Khóa học: 2004 -2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Yujin Kreves Vina
Chức vụ: Kỹ sư HSE
alt
Nguyễn Thành Luân
Sinh ngày: 1986
Khóa học: 2004 – 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Phòng kiểm soát ô nhiễm không khí, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới & BVMT
Chức vụ: Nhân viên
alt
Nguyễn Lê Hương
Sinh ngày: 20/01/1986
Khóa học: 2004 -2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí
Chức vụ: Nhân viên
alt
Lê Thị Mỹ Kiều
Sinh ngày: 11/05/1986
Khóa học: 2004 -2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Viện sinh học nhiệt đới HCM
Chức vụ: Chuyên viên phòng thí nghiệm
alt
Đỗ Thị Thoa
Sinh ngày: 15/12/1985
Khóa học: 2004 -2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch đầu tư Phú Yên
Chức vụ: Chuyên viên phòng xúc tiến thương mại
alt
Trần Văn Thắng
Sinh ngày: 05/05/1986
Khóa học: 2004 – 2008
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Sở TN&MT, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Chức vụ: Chuyên viên
alt
Nguyễn Phạm Xuân Nguyên
Sinh ngày: 21/10/1987
Khóa học: 2005 – 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Phòng TN&MT huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Chức vụ: Chuyên viên
alt
Nguyễn Thanh Nguyên
Sinh ngày: 01/01/1987
Khóa học: 2005 – 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Phòng TN&MT Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Chức vụ: Chuyên viên
alt
Phùng Thị Châu Bình
Sinh ngày: 1987
Khóa học: 2005 – 2009
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Công ty CP tư vấn kiến trúc và Xây dựng TpHCM
Chức vụ: Nhân viên
alt
Nguyễn Trọng Việt
Sinh ngày: 23/02/1987
Khóa học: 2006 – 2010
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TpHCM
Chức vụ: Nhân viên
alt
Nguyễn Hiếu Nghĩa
Sinh ngày: 23/02/1988
Khóa học: 2006 – 2010
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Công ty Holcim Việt Nam
Chức vụ: Safety Officer
alt
Trần Hoàng Liễu
Sinh ngày: 11/02/1989
Khóa học: 2007 – 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn Việt Phương
Chức vụ: Nhân viên tư vấn môi trường
alt
Đào Thị Ngọc Mai
Sinh ngày: 04/10/1989
Khóa học: 2007 – 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường và Biển
Chức vụ: Nhân viên môi trường
alt
Lê Thị Thanh Thùy
Sinh ngày: 12/04/1989
Khóa học: 2007 – 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TpHCM
Chức vụ: Nhân viên
alt
Bùi Thị Thư
Sinh ngày: 20/01/1988
Khóa học: 2007 – 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Cty Toyo Viet Nam
Chức vụ: HSE Officer
alt
Dương Đức Bình
Sinh ngày: 29/06/1989
Khóa học: 2007 – 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Cấp thoát nước
Đơn vị công tác: Công ty cổ phần cấp nước thủ đức
Chức vụ: Nhân viên
alt
Nguyễn Tiến Đạt
Sinh ngày: 01/07/1989
Khóa học: 2007 – 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Cấp thoát nước
Đơn vị công tác: Công ty TNHHMTV môi trường đô thị TpHồ Chí Minh
Chức vụ: Nhân viên
alt
Huỳnh Hòa Đông
Sinh ngày: 02/11/1988
Khóa học: 2007 – 2011
Tốt nghiệp chuyên ngành: Cấp thoát nước
Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa
Chức vụ: Nhân viên
alt
Huỳnh Khắc Nguyên
Sinh ngày: 20/10/1990
Khóa học: 2008 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: 2007 – 2011
Đơn vị công tác: Phòng TN&MT huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Chức vụ: Chuyên viên
alt
Nguyễn Ngọc Lành
Sinh ngày: 17/08/1990
Khóa học: 2008 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường
Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Việt Nam
Chức vụ: Nhân viên môi trường
alt
Đặng Văn Hoàng
Sinh ngày: 26/03/1990
Khóa học: 2008 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Công ty CP MĐ Thành Công – Tây Ninh
Chức vụ: Giám sát an toàn
alt
Đỗ Đức Minh Thắng
Sinh ngày: 25/06/1990
Khóa học: 2008 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Liên hiệp HTX thương mại Sài Gòn
Chức vụ: Nhân viên Bảo hộ lao động
alt
Hoàng Thị Mỹ Nhung
Sinh ngày: 06/04/1989
Khóa học: 2008 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Công ty CPCN Cao su Miền Nam
Chức vụ: Nhân viên Bảo hộ lao động
alt
Vũ Thị Phương Thảo
Sinh ngày: 14/07/1990
Khóa học: 2008 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Chức vụ: Giám sát an toàn
alt
Tất Ái Cầm
Sinh ngày: 27/04/1991
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Công ty Xi măng Holcim
Chức vụ: OHS Jet
alt
Đặng Thị Kim Thoa
Sinh ngày: 26/03/1991
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động
Đơn vị công tác: Công ty Xi măng Holcim
Chức vụ: OHS Jet
alt
Phan Thanh Giàu
Sinh ngày: 26/06/1991
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường
Đơn vị công tác: Quỹ Bảo vệ Môi trường – Sở TN&MT TpHồ Chí Minh
Chức vụ: Chuyên viên
alt
Dương Thị Hoàng Diệu
Sinh ngày: 01/01/1990
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường
Đơn vị công tác: Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn – Sở NN&PTNT
Chức vụ: Nhân viên
alt
Hoàng Nữ Diệu Linh
Sinh ngày: 26/09/1991
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường
Đơn vị công tác: Cty TNHH Kỹ thuật Môi trường Bắc Nam
Chức vụ: Nhân viên
alt
Nguyễn Hữu Trương
Sinh ngày: 21/12/1991
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường
Đơn vị công tác: Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng-CEECO
Chức vụ: Nhân viên tư vấn môi trường
alt
Mai Cẩm Phúc
Sinh ngày: 17/08/1991
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường
Đơn vị công tác: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai
Chức vụ: Nhân viên
alt
Nguyễn Thị Kim Chung
Sinh ngày: 09/10/1991
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường
Đơn vị công tác: Six Senses Ninh Van Bay
Chức vụ: Thư ký bộ phận bảo trì
alt
Hồ Thị Thúy Ngân
Sinh ngày: 08/12/1991
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường
Đơn vị công tác: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh Tây Ninh
Chức vụ: Nhân viên tổng hợp VP Sở
alt
Lê Minh Dưng
Sinh ngày: 10/01/1991
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Quang Đạo
Chức vụ: Nhân viên
alt
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Sinh ngày: 3/13/1991
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan
Chức vụ: Nhân viên Phòng Dự án
alt
Phạm Thị Diệu Quyên
Sinh ngày: 01/11/1990
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật TMDV Kỷ Nguyên
Chức vụ: Nhân viên
alt
Võ Thị Như Liêm
Sinh ngày: 02/01/1992
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Việt Nam Onamba
Chức vụ: Iso & Training
alt
Nguyễn Tấn Đạt
Sinh ngày: 5/11/1991
Khóa học: 2009 – 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường
Đơn vị công tác: Công ty Giày Fuluh
Chức vụ: Cán bộ HSE