Hoạt động hợp tác

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG VÀ UBND TỈNH BÌNH THUẬN
KÝ KẾ HOẠCH HỢP TÁC GIAI ĐOẠN 2017-2020

Sáng ngày 13/03/2017, tại Cơ sở Tân Phong, Đại học Tôn Đức Thắng và Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Thuận đã ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2020 trên cơ sở Biên bản Thỏa thuận hợp tác dài hạn giữa hai đơn vị ký kết ngày 31/03/2015; trong đó chú trọng đến việc thực hiện các hỗ trợ đào tạo kiến thức chuyên môn, huấn luyện kỹ năng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Đặc biệt là 03 chương trình lớn: Đào tạo kỹ năng quản trị công cho cán bộ các cấp của Tỉnh; Tư vấn xúc tiến đầu tư có trọng tâm với những đối tác đẳng cấp thế giới và Chuỗi dịch vụ phát triển chất lượng nguồn nhân lực phục vụ việc xúc tiến đầu tư. Với phương châm hợp tác: “Chất lượng, hiệu quả và cùng nhau phát triển bền vững”, hợp tác này thể hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận cùng Đại học Tôn Đức Thắng trong việc tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho hai bên cùng phát triển hiệu quả và bền vững vì lợi ích của nhân dân và người học; tối ưu hóa việc khai thác các nguồn lực, loại trừ lãng phí để gia tăng hiệu quả hoạt động cả hai bên.

Một số hình ảnh của Lễ của Lễ ký kế hoạch hợp tác:


Toàn cảnh Lễ ký kết


Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận
kỳ vọng tích cực về sự hợp tác với Trường đại học Tôn Đức Thắng


GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng bày tỏ sự trân trọng
khi Bình Thuận là Tỉnh, Thành đầu tiên tại Việt Nam có Thỏa thuận hợp tác với Nhà Trường


GS. Lê Vinh Danh và Ông Nguyễn Đức Hòa đại diện hai đơn vị
trao đổi Kế hoạch triển khai chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2020
Đoàn lãnh đạo Tỉnh Bình Thuận trước đó cũng đã dành thời gian tham quan khuôn viên ...


... và giao lưu thể thao cùng giảng viên, viên chức Đại học Tôn Đức Thắng

https://www.youtube.com/watch?v=2-VM2XDe7AQ
TDTU triển khai hợp tác với Tỉnh Bình Thuận