Đại học Tôn Đức Thắng

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT LOẠI GIỎI TRONG HK1/2016-2017

STT
Mã SV
Họ
Tên
ĐTB
Lớp
Tên khoa
1
01301051
Phạm Đình Duy
8.22
13000101
Ngoại ngữ                   
2
01301135
Bùi Thị Kim Liên
8.00
13000101
Ngoại ngữ                   
3
01301362
Nguyễn Anh Trí
8.15
13000101
Ngoại ngữ                   
4
01301380
Lê Anh Tuấn
8.60
13000101
Ngoại ngữ                   
5
01301186
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
8.44
13000102
Ngoại ngữ                   
6
01301340
Trần Thảo Trang
8.13
13000102
Ngoại ngữ                   
7
01301395
Nguyễn Thị Thanh Vân
8.14
13000102
Ngoại ngữ                   
8
01301029
Nguyễn Thị Bích
8.13
13000103
Ngoại ngữ                   
9
01301045
Lê Thị Ngọc Diệu
8.13
13000103
Ngoại ngữ                   
10
01301046
Thái Thị Ngọc Dung
8.50
13000103
Ngoại ngữ                   
11
01301111
Nguyễn Thị Kim Huê
8.63
13000103
Ngoại ngữ                   
12
01301114
Phạm Nguyễn Quang Huy
8.16
13000103
Ngoại ngữ                   
13
01301289
Dư Hưng Thịnh
8.28
13000103
Ngoại ngữ                   
14
01301402
Hoàng Quốc Việt
8.32
13000103
Ngoại ngữ                   
15
01301028
Phan Thị
8.00
13000104
Ngoại ngữ                   
16
01301173
Nguyễn Thị Thanh Ngân
8.23
13000104
Ngoại ngữ                   
17
01301116
Lý Lệ Huyền
8.00
13000105
Ngoại ngữ                   
18
01301212
Lý Quỳnh Như
8.28
13000105
Ngoại ngữ                   
19
01301249
Lê Mai Quỳnh
8.32
13000105
Ngoại ngữ                   
20
01301262
Trần Thị Ngọc Thà
8.24
13000105
Ngoại ngữ                   
21
01301118
Võ Thị Mỹ Huyền
8.43
13000106
Ngoại ngữ                   
22
01301145
Nguyễn Nhật Linh
8.18
13000106
Ngoại ngữ                   
23
01301314
Trương Thị Minh Thư
8.00
13000106
Ngoại ngữ                   
24
01301316
Ngô Thị Hoài Thương
8.30
13000106
Ngoại ngữ                   
25
01301372
Nguyễn Tam Thùy Trúc
8.53
13000106
Ngoại ngữ                   
26
01103003
Nguyễn Hoàng Anh
9.05
13000109
Ngoại ngữ                   
27
01302058
Lê Huỳnh Đức
8.50
13000201
Ngoại ngữ                   
28
01302115
Lê Thị Tuyết Mai
8.15
13000201
Ngoại ngữ                   
29
01302170
Đôn Phương Quỳnh
8.00
13000201
Ngoại ngữ                   
30
01302192
Trình Thị Tường Thoa
8.38
13000201
Ngoại ngữ                   
31
01302046
Trần Phạm Kiều Dung
8.05
13000202
Ngoại ngữ                   
32
01302120
Huỳnh Đoàn Diễm My
8.03
13000202
Ngoại ngữ                   
33
01302227
Nguyễn Thị Ngọc Trúc
8.33
13000202
Ngoại ngữ                   
34
01303032
Hồ Kim Nga
8.01
13000202
Ngoại ngữ                   
35
01303171
Phạm Thị Kim Hoa
8.08
13000202
Ngoại ngữ                   
36
01303378
Đặng Thị Mỹ Tiên
8.15
13000202
Ngoại ngữ                   
37
01303172
Trần Thị Ngọc Hoa
8.03
13000301
Ngoại ngữ                   
38
01303082
Lưu Kim Yến
8.20
13000302
Ngoại ngữ                   
39
01303157
Huỳnh Thị Kim Hằng
8.00
13000305
Ngoại ngữ                   
40
01303159
Nguyễn Thanh Hằng
8.24
13000305
Ngoại ngữ                   
41
01380112
Trần Ngọc Diễm
9.10
13800101
Ngoại ngữ                   
42
01401033
Chế Như Quỳnh
8.16
14000102
Ngoại ngữ                   
43
01401105
Lưu Thị Bích Ngọc
8.02
14000102
Ngoại ngữ                   
44
01401200
Phạm Trần Hồng Hoanh
8.53
14000102
Ngoại ngữ                   
45
01401077
Mạch Khải Nguyên
8.40
14000103
Ngoại ngữ                   
46
01401165
Châu Tuyền Luân
8.37
14000103
Ngoại ngữ                   
47
01401181
Giang Hoàng Dương
8.07
14000103
Ngoại ngữ                   
48
01402003
Trần Thị Kim Ngân
8.54
14000201
Ngoại ngữ                   
49
01402004
Trần Thị Lệ Thu
8.06
14000201
Ngoại ngữ                   
50
01402037
Thàm Mỹ Hoa
8.12
14000201
Ngoại ngữ                   
51
01402059
Phan Nguyễn Quỳnh Như
9.20
14000201
Ngoại ngữ                   
52
01402097
Phạm Thị Bích Ngọc
8.05
14000201
Ngoại ngữ                   
53
01402131
Nguyễn Thị Thi
8.08
14000201
Ngoại ngữ                   
54
01403138
Dương Thị Thúy Vi
8.20
14000201
Ngoại ngữ                   
55
01402005
Trương Mỹ Xuân
8.80
14000202
Ngoại ngữ                   
56
01402028
Nguyễn Hồng Hạnh
8.20
14000202
Ngoại ngữ                   
57
01402031
Trần Trịnh Kim Dung
8.43
14000202
Ngoại ngữ                   
58
01402051
Trần Chỉ Mẫn
8.15
14000202
Ngoại ngữ                   
59
01402063
Phùng Đặng Phương Anh
8.02
14000202
Ngoại ngữ                   
60
01402085
Tăng Thúy Quyên
8.30
14000202
Ngoại ngữ                   
61
01402114
Đỗ Thị Thùy Dung
8.57
14000202
Ngoại ngữ                   
62
01402122
Nguyễn Đình Trung
8.07
14000202
Ngoại ngữ                   
63
01403055
Hứa Thục Hòa
8.25
14000302
Ngoại ngữ                   
64
01501031
Bùi Hoàng Yến
8.16
15000101
Ngoại ngữ                   
65
01501041
Nguyễn Thị Ngọc Trinh
8.46
15000101
Ngoại ngữ                   
66
01501255
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
8.01
15000101
Ngoại ngữ                   
67
01501310
Đỗ Thị Mỹ Huyền
8.41
15000101
Ngoại ngữ                   
68
01501076
Nguyễn Thanh Tuyền
8.12
15000102
Ngoại ngữ                   
69
01501213
Trần Nguyễn Quyên Anh
8.40
15000102
Ngoại ngữ                   
70
01501293
Nguyễn Huỳnh Minh Tâm
8.23
15000102
Ngoại ngữ                   
71
01501039
Lê Như Nguyệt Anh
8.42
15000103
Ngoại ngữ                   
72
01501195
Hà Thu Phương
8.08
15000104
Ngoại ngữ                   
73
01501211
Vũ Trần Hoàng Đức
8.02
15000104
Ngoại ngữ                   
74
01501300
Đặng Dương Mai Hương
8.58
15000104
Ngoại ngữ                   
75
01501243
Nguyễn Thị Bảo Lâm
8.24
15000105
Ngoại ngữ                   
76
01501352
Ngô Phù Dung
8.15
15000105
Ngoại ngữ                   
77
01501092
Đàm Nhất Tô Châu
8.32
15000106
Ngoại ngữ                   
78
01501128
Lâm Đại Hòa
8.10
15000106
Ngoại ngữ                   
79
01501221
Nguyễn Thị Cẩm Thúy
8.25
15000106
Ngoại ngữ                   
80
01501294
Lê Thị Hồng Hương
8.35
15000106
Ngoại ngữ                   
81
01501025
Lương Gia Khải
8.16
15000107
Ngoại ngữ                   
82
01501220
Nguyễn Phúc Phương Nam
8.09
15000107
Ngoại ngữ                   
83
01501298
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
8.32
15000107
Ngoại ngữ                   
84
01501346
Huỳnh Kim Ngân
8.22
15000107
Ngoại ngữ                   
85
01502011
Nguyễn Thị Thanh Đảm
8.48
15000201
Ngoại ngữ                   
86
01502033
Hồ Hồng Diệp
8.25
15000202
Ngoại ngữ                   
87
01502039
Tô Chấn Kiệt
8.82
15000202
Ngoại ngữ                   
88
01503026
Hoàng Thanh
8.12
15000301
Ngoại ngữ                   
89
01503028
Từ Tú Văn
8.27
15000301
Ngoại ngữ                   
90
01503065
Nguyễn Hoàng Xuân Anh
8.11
15000301
Ngoại ngữ                   
91
01503082
Trần Thị Xí Muội
8.51
15000301
Ngoại ngữ                   
92
01503099
Dương Hương Loan
8.55
15000301
Ngoại ngữ                   
93
01503038
Đặng Thị Bảo Trân
8.25
15000302
Ngoại ngữ                   
94
01503048
Lâm Thị Hiếu Hạnh
8.28
15000302
Ngoại ngữ                   
95
01503104
Thòng Kim Ngọc
8.72
15000302
Ngoại ngữ                   
96
01601161
Bùi Hoàng Nguyên
8.19
16000102
Ngoại ngữ                   
97
01601033
Nguyễn Ngọc Châu
8.13
16000103
Ngoại ngữ                   
98
01601131
Vũ Phạm Gia Minh
8.25
16000103
Ngoại ngữ                   
99
01601064
Phạm Ngọc Gia Hân
8.40
16000104
Ngoại ngữ                   
100
01601296
Phạm Kiều Trinh
8.01
16000104
Ngoại ngữ                   
101
01601049
Nguyễn Hứa Anh Duy
8.01
16000105
Ngoại ngữ                   
102
01601044
Đinh Thị Hồng Điệp
8.01
16000106
Ngoại ngữ                   
103
01601114
Lê Ngọc Khánh Linh
8.03
16000106
Ngoại ngữ                   
104
01602049
Trần Thị Bích Ngọc
8.37
16000201
Ngoại ngữ                   
105
01602061
Lâm Mỹ Quân
8.71
16000201
Ngoại ngữ                   
106
01602062
Đỗ Thị Diễm Quỳnh
8.75
16000201
Ngoại ngữ                   
107
01602064
Trần Quang Thái
8.18
16000201
Ngoại ngữ                   
108
01602072
Phan Thị Minh Trang
8.13
16000201
Ngoại ngữ                   
109
01602017
Trần Gia Hân
8.22
16000202
Ngoại ngữ                   
110
01603006
Lâm Chánh Bang
8.51
16000301
Ngoại ngữ                   
111
01603073
Nguyễn Thị Quỳnh Như
8.69
16000301
Ngoại ngữ                   
112
01603005
Lê Thị Vân Anh
8.02
16000302
Ngoại ngữ                   
113
01603014
Lý Khiết Dinh
8.45
16000302
Ngoại ngữ                   
114
01603072
La Ái Như
8.45
16000302
Ngoại ngữ                   
115
01603076
Cao Thị Mỹ Oanh
8.44
16000302
Ngoại ngữ                   
116
01603087
Hồ Cát Quỳnh
8.03
16000302
Ngoại ngữ                   
117
01603089
Lê Thị Hồng Thắm
8.61
16000302
Ngoại ngữ                   
118
01603027
Nguyễn Gia Hân
8.59
16000303
Ngoại ngữ                   
119
01603036
Nguyễn Thị Thu Huệ
8.09
16000303
Ngoại ngữ                   
120
01603055
Lý Tài Mùi
8.02
16000303
Ngoại ngữ                   
121
01603086
Cấn Thị Như Quỳnh
8.18
16000303
Ngoại ngữ                   
122
11301044
Lý Uyển Linh
8.18
13010101
Mỹ thuật công nghiệp      
123
11301003
Lương Ngọc Quế Anh
8.21
13010103
Mỹ thuật công nghiệp      
124
11303108
Đồng Kim Khánh
8.45
13010304
Mỹ thuật công nghiệp      
125
11303137
Lê Ngọc Thảo Trâm
8.40
13010304
Mỹ thuật công nghiệp      
126
11401123
Đoàn Thị Ngọc Huyền
8.54
14010102
Mỹ thuật công nghiệp      
127
11401004
Nguyễn Thị Mến
8.08
14010104
Mỹ thuật công nghiệp      
128
11401096
Đặng Hoàng Trung Nhật
8.09
14010104
Mỹ thuật công nghiệp      
129
11401148
Lý Nhật Hào
8.03
14010105
Mỹ thuật công nghiệp      
130
11402009
Huỳnh Thị Quỳnh Như
8.06
14010201
Mỹ thuật công nghiệp      
131
11403133
Lê Thị Hảo
8.10
14010304
Mỹ thuật công nghiệp      
132
21300253
Đặng Thị Thương
8.46
13020101
Kế toán                     
133
21300298
Nguyễn Thanh Tuyền
8.47
13020101
Kế toán                     
134
21300315
Huỳnh Đỗ Khánh Vy
8.16
13020101
Kế toán                     
135
21300352
Mai Thùy Chi
8.25
13020101
Kế toán                     
136
21300411
Tô Thanh Hằng
8.56
13020101
Kế toán                     
137
21300532
Võ Hoài Bảo Ngọc
8.46
13020101
Kế toán                     
138
21300545
Nguyễn Hồng Nhật
8.10
13020101
Kế toán                     
139
21300558
Lê Thị Tuyết Nhung
8.41
13020101
Kế toán                     
140
21300691
Đoàn Thị Anh Trà
8.38
13020101
Kế toán                     
141
21300693
Nguyễn Thị Thanh Trà
8.54
13020101
Kế toán                     
142
21300706
Trần Thị Đoan Trang
8.33
13020101
Kế toán                     
143
21300707
Trần Thị Huyền Trang
8.00
13020101
Kế toán                     
144
21300738
Lê Thị Ngọc Tuyền
8.10
13020101
Kế toán                     
145
21300054
Trần Quách Tuệ Đông
8.42
13020102
Kế toán                     
146
21300109
Lê Thị Thanh Hương
8.21
13020102
Kế toán                     
147
21300164
Nguyễn Thị Ngoan
8.66
13020102
Kế toán                     
148
21300188
Trần Thạch Minh Phúc
8.13
13020102
Kế toán                     
149
21300357
Ngô Thanh Danh
8.23
13020102
Kế toán                     
150
21300460
Nguyễn Thị
8.13
13020102
Kế toán                     
151
21300471
Lê Phạm Thị Thùy Linh
8.09
13020102
Kế toán                     
152
21300501
Trần Thị Mến
8.28
13020102
Kế toán                     
153
21300514
Ngô Thị Kim Ngân
8.12
13020102
Kế toán                     
154
21300516
Nguyễn Phương Ngân
8.20
13020102
Kế toán                     
155
21300607
Võ Ngọc Như Quỳnh
8.26
13020102
Kế toán                     
156
21300632
Lưu Phương Thảo
8.44
13020102
Kế toán                     
157
21300640
Nguyễn Hồng Thể
8.21
13020102
Kế toán                     
158
21300044
Lê Thị Mỹ Duyên
8.03
13020103
Kế toán                     
159
21300251
Nguyễn Thị Minh Thư
8.03
13020103
Kế toán                     
160
21300277
Từ Phương Trang
8.46
13020103
Kế toán                     
161
21300472
Lê Thị Thùy Linh
8.40
13020103
Kế toán                     
162
21300644
Nguyễn Hữu Thiện
8.21
13020110
Kế toán                     
163
21380081
Nguyễn Thị Thu Hương
8.60
13820102
Kế toán                     
164
21380137
Trần Thị Thảo Nguyên
8.70
13820102
Kế toán                     
165
21380177
Bùi Thị Quỳnh Thảo
8.23
13820102
Kế toán                     
166
21400099
Nguyễn Lê Mạnh Hùng
8.65
14020101
Kế toán                     
167
21400225
Nguyễn Thị Thùy Linh
8.19
14020101
Kế toán                     
168
21400255
Nguyễn Ngọc Hân
8.08
14020101
Kế toán                     
169
21400256
Hà Gia Mẫn
8.03
14020101
Kế toán                     
170
21400297
Bùi Thị Bảo Thoa
8.11
14020101
Kế toán                     
171
21400013
Phạm Chi Hoàng Yến
8.40
14020102
Kế toán                     
172
21400025
Nguyễn Thị Hồng Nhiên
8.66
14020102
Kế toán                     
173
21400064
Lê Lâm Thùy Dương
8.14
14020102
Kế toán                     
174
21400068
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
8.08
14020102
Kế toán                     
175
21400075
Trần Thị Thái Hân
8.23
14020102
Kế toán                     
176
21400098
Nguyễn Thị ái Xuân
8.27
14020102
Kế toán                     
177
21400179
Hồ Thị Hồng Ngọc
8.57
14020102
Kế toán                     
178
21400212
Đàm Ngọc Thanh
8.34
14020102
Kế toán                     
179
21400224
Trần Thị Thủy Cúc
8.58
14020102
Kế toán                     
180
21400260
Lê Kiều My
8.21
14020102
Kế toán                     
181
21400273
Huỳnh Quý Tín
8.27
14020102
Kế toán                     
182
21400278
Lê Ngọc ái Trinh
8.63
14020102
Kế toán                     
183
21400093
Dương Việt Linh
8.14
14020110
Kế toán                     
184
21400185
Trần Ngọc Trinh
8.40
14020110
Kế toán                     
185
21400213
Chung Thị Kim Ngân
8.17
14020110
Kế toán                     
186
21400233
Đỗ Thị Ngọc Anh
8.46
14020110
Kế toán                     
187
21400263
Nguyễn Thanh Hiền
8.13
14020110
Kế toán                     
188
21480305
Phan Thị Minh Tâm
8.23
14820101
Kế toán                     
189
21480368
Lử Minh Tâm
8.50
14820101
Kế toán                     
190
21500313
Đỗ Mỹ Hân
8.15
15020105
Kế toán                     
191
21600005
Phan Anh Thư
8.19
16020101
Kế toán                     
192
21600125
Tống Thu Hường
8.26
16020104
Kế toán                     
193
21600209
Trần Thị Hằng Nga
8.49
16020104
Kế toán                     
194
21600037
Võ Thị Minh Châu
8.34
16020105
Kế toán                     
195
21600053
Trương Thảo Điền
8.19
16020105
Kế toán                     
196
21600072
Chu Kỳ Duyên
8.21
16020105
Kế toán                     
197
21600097
Nguyễn Ngọc Khánh Hằng
8.03
16020105
Kế toán                     
198
21600145
Nguyễn Thị Xuân Kiều
8.26
16020105
Kế toán                     
199
21600167
Ninh Bùi Thùy Linh
8.08
16020105
Kế toán                     
200
21600210
Lâm Kim Ngân
8.20
16020105
Kế toán                     
201
21600348
Nguyễn Thị Hoài Thương
8.22
16020105
Kế toán                     
202
21600423
Nguyễn Thị Hồng Vân
8.00
16020105
Kế toán                     
203
21600034
Hoàng Trần Phương Châu
8.33
16020110
Kế toán                     
204
31302260
Nguyễn Thị Hoài Trang
8.18
13030201
KH Xã hội & Nhân văn      
205
31303274
Vũ Trần Minh Tâm
8.09
13030302
KH Xã hội & Nhân văn      
206
31303444
Hồ Hồng Hạnh
8.32
13030302
KH Xã hội & Nhân văn      
207
31303491
Nguyễn Thị Mỹ Linh
8.11
13030302
KH Xã hội & Nhân văn      
208
31402030
Đỗ Hiếu Minh
8.15
14030202
KH Xã hội & Nhân văn      
209
31402088
Trần Thị Mỹ Hiền
8.32
14030202
KH Xã hội & Nhân văn      
210
31403012
Nguyễn Thị Hồng Trang
8.14
14030301
KH Xã hội & Nhân văn      
211
31403135
Nguyễn Thị Mỹ Nữ
8.34
14030301
KH Xã hội & Nhân văn      
212
31403230
Vũ Thị Huyền
8.03
14030301
KH Xã hội & Nhân văn      
213
31403352
Lê Hồng Nhi
8.47
14030301
KH Xã hội & Nhân văn      
214
51403244
Huỳnh Khánh Linh
8.01
14030301
KH Xã hội & Nhân văn      
215
31403085
Nguyễn Đức Long
8.94
14030302
KH Xã hội & Nhân văn      
216
31403194
Đỗ Cao Kỳ Duyên
8.08
14030302
KH Xã hội & Nhân văn      
217
31403245
Nguyễn Thị Thanh Trúc
8.11
14030302
KH Xã hội & Nhân văn      
218
31403034
Phạm Thị Hương Trà
8.04
14030303
KH Xã hội & Nhân văn      
219
31403041
Nguyễn Phạm Huỳnh Như
8.11
14030303
KH Xã hội & Nhân văn      
220
31403107
Hồ Huyền Trân
8.08
14030303
KH Xã hội & Nhân văn      
221
31403158
Trần Thị Trúc Mai
8.38
14030303
KH Xã hội & Nhân văn      
222
31403161
Nguyễn Thị Anh Thư
8.25
14030303
KH Xã hội & Nhân văn      
223
31403200
Nguyễn Thúy Vy
8.00
14030303
KH Xã hội & Nhân văn      
224
31403211
Vũ Thị ánh Tuyết
8.15
14030303
KH Xã hội & Nhân văn      
225
31403228
Lê Thị Thanh Hoài
8.00
14030303
KH Xã hội & Nhân văn      
226
31403234
Trần Ngọc Bảo Trân
8.64
14030303
KH Xã hội & Nhân văn      
227
31403319
Trương Thị Thúy An
8.25
14030303
KH Xã hội & Nhân văn      
228
31403376
Khổng Quang Toàn
8.57
14030303
KH Xã hội & Nhân văn      
229
31403411
Nguyễn Công Hiệp
8.04
14030303
KH Xã hội & Nhân văn      
230
31404123
Nguyễn Thị Thu Diễm
8.10
14030401
KH Xã hội & Nhân văn      
231
31404130
Hà Ngọc Hiếu
8.32
14030401
KH Xã hội & Nhân văn      
232
31404158
Thái Bảo Nguyên
8.11
14030401
KH Xã hội & Nhân văn      
233
31603050
Nguyễn Định Khang
8.04
16030301
KH Xã hội & Nhân văn      
234
31605001
Nguyễn Thị Thúy An
8.06
16030502
KH Xã hội & Nhân văn      
235
31606002
Lee Hoon Jeong
8.45
16030601
KH Xã hội & Nhân văn      
236
31606004
Lee Euna
9.15
16030601
KH Xã hội & Nhân văn      
237
31606005
Ha Kwan Pyo
9.05
16030601
KH Xã hội & Nhân văn      
238
31606008
Park So Yeun
9.00
16030601
KH Xã hội & Nhân văn      
239
31606009
Nanthikan Krasaethep
8.05
16030601
KH Xã hội & Nhân văn      
240
31606010
Kidsana Rotchomchi
8.15
16030601
KH Xã hội & Nhân văn      
241
31606011
Oraya Sutjarit
8.95
16030601
KH Xã hội & Nhân văn      
242
41301770
Nguyễn Anh Tuấn
8.02
13040101
Điện - Điện tử             
243
41301609
Phan Thành Tài
8.20
13040102
Điện - Điện tử             
244
41301649
La Thanh Thi
8.01
13040103
Điện - Điện tử             
245
41301650
Trần Đức Thiêm
8.10
13040103
Điện - Điện tử             
246
41303384
Nguyễn Văn Sỹ
8.30
13040303
Điện - Điện tử             
247
41401347
Võ Xuân Tường
8.60
14040102
Điện - Điện tử             
248
41401318
Trần Văn Hồ Sang
8.23
14040103
Điện - Điện tử             
249
41402014
Giang Lâm Hữu Phước
8.47
14040201
Điện - Điện tử             
250
41402142
Nguyễn Minh
8.16
14040202
Điện - Điện tử             
251
41403204
Đỗ Hoàng Hải Âu
8.00
14040301
Điện - Điện tử             
252
41601269
Trần Hoàng
8.13
16040101
Điện - Điện tử             
253
41601240
Huỳnh Anh Trung
8.98
16040102
Điện - Điện tử             
254
41600136
Phạm Nhật Tài
8.03
16040111
Điện - Điện tử             
255
41602077
Lê Đoàn Anh Khoa
8.18
16040201
Điện - Điện tử             
256
41603021
Võ Thành Đạt
8.08
16040301
Điện - Điện tử             
257
41603147
Nguyễn Lê Phước Thọ
8.12
16040301
Điện - Điện tử             
258
51303131
Diệp Ngô Mỹ Phụng
8.18
13050301
Công nghệ thông tin        
259
51303261
Đào Thị Hồng Duyên
9.19
13050301
Công nghệ thông tin        
260
51303310
Thiều Nguyên Hưng
9.21
13050301
Công nghệ thông tin        
261
51303335
Lê Thị Xuân May
8.41
13050301
Công nghệ thông tin        
262
51303369
Trương Hào Phú
9.32
13050301
Công nghệ thông tin        
263
51303240
Nguyễn Phúc Châu
8.44
13050303
Công nghệ thông tin        
264
51303246
Nguyễn Trọng Công
8.19
13050303
Công nghệ thông tin        
265
51303358
Bạch Mai Quỳnh Như
8.29
13050303
Công nghệ thông tin        
266
51303359
Nguyễn Thảo Quỳnh Như
8.86
13050303
Công nghệ thông tin        
267
51303365
Trần Ngọc Quốc Phong
8.59
13050303
Công nghệ thông tin        
268
51303440
Trần Minh Tuấn
9.08
13050303
Công nghệ thông tin        
269
51403088
Nguyễn Văn Huy
8.15
14050301
Công nghệ thông tin        
270
51403313
Trần Văn Tiến
8.69
14050301
Công nghệ thông tin        
271
51403320
Trần Trung Tín
8.22
14050301
Công nghệ thông tin        
272
51403039
Dung Cẩm Quang
8.41
14050302
Công nghệ thông tin        
273
51403068
Ngô Tuấn Khoa
8.30
14050302
Công nghệ thông tin        
274
51403318
Nguyễn Duy Thanh
8.52
14050302
Công nghệ thông tin        
275
51403084
Lý Kim Phát
8.51
14050303
Công nghệ thông tin        
276
51403096
Cao Vĩ Thành
8.41
14050303
Công nghệ thông tin        
277
51403097
Phan Xuân Trường
8.38
14050303
Công nghệ thông tin        
278
51403148
Nguyễn Quốc Tín
8.08
14050303
Công nghệ thông tin        
279
51403192
Vũ Thành Nhân
8.56
14050303
Công nghệ thông tin        
280
51503107
Nguyễn Hoàng Anh Duy
8.20
15050301
Công nghệ thông tin        
281
51603066
Nguyễn Hùng Dũng
8.60
16050301
Công nghệ thông tin        
282
51603100
Nguyễn Phúc Hậu
8.90
16050301
Công nghệ thông tin        
283
51603197
Nguyễn Phùng Minh Mẫn
8.23
16050301
Công nghệ thông tin        
284
51603205
Tạ Nguyễn Thành Minh
8.11
16050301
Công nghệ thông tin        
285
51603302
Trình Nguyên Thành
8.10
16050301
Công nghệ thông tin        
286
51603379
Đào Anh
8.08
16050301
Công nghệ thông tin        
287
51603232
Tân Tuấn Phát
8.82
16050302
Công nghệ thông tin        
288
51603354
Đặng Thanh
8.60
16050302
Công nghệ thông tin        
289
51603359
Thân Vũ Minh
8.83
16050302
Công nghệ thông tin        
290
51603372
Hà Vịnh Tuyền
8.72
16050302
Công nghệ thông tin        
291
51603386
Đào Cẩm An
8.34
16050302
Công nghệ thông tin        
292
51603265
Lưu Hoàng Sơn
8.13
16050303
Công nghệ thông tin        
293
51603290
Huỳnh Quốc Thái
8.45
16050303
Công nghệ thông tin        
294
51603311
Lê Trường Thịnh
8.28
16050303
Công nghệ thông tin        
295
51603340
Võ Minh Triết
8.59
16050303
Công nghệ thông tin        
296
51603378
Phan Trung Việt
8.84
16050303
Công nghệ thông tin        
297
51603049
Mai Thành Đạt
8.42
16050304
Công nghệ thông tin        
298
51603264
Lê Thái Sơn
8.42
16050304
Công nghệ thông tin        
299
51603286
Trịnh Quốc Tấn
8.16
16050304
Công nghệ thông tin        
300
51603291
Nguyễn Hoàng Minh Thái
8.19
16050304
Công nghệ thông tin        
301
51600068
Nguyễn Hưng Phúc
8.47
16050310
Công nghệ thông tin        
302
51600065
Lâm Kim Phú
8.33
16050311
Công nghệ thông tin        
303
51600071
Võ Đăng Phước
8.15
16050311
Công nghệ thông tin        
304
61302758
Trần Thụy Trúc Vy
8.34
13060201
Khoa học ứng dụng          
305
61302054
Nguyễn Đăng Hiếu
8.10
13060202
Khoa học ứng dụng          
306
61302386
Bùi Thị Ngọc Huệ
8.06
13060202
Khoa học ứng dụng          
307
61302462
Nguyễn Ngọc Mai
8.19
13060202
Khoa học ứng dụng          
308
61302484
Vũ Thị Nga
8.19
13060202
Khoa học ứng dụng          
309
61302709
Huỳnh Thanh Tuấn
8.07
13060202
Khoa học ứng dụng          
310
61302747
Lê Nguyễn Tường Vi
8.13
13060202
Khoa học ứng dụng          
311
61303304
Nguyễn Như Thế
8.26
13060303
Khoa học ứng dụng          
312
61303626
Vũ Thị Mai
8.43
13060303
Khoa học ứng dụng          
313
61402019
Trần Ngọc Khương Duy
8.18
14060201
Khoa học ứng dụng          
314
61402059
Trương Võ Thanh Tùng
8.38
14060201
Khoa học ứng dụng          
315
61402074
Nguyễn Thị Phượng Hằng
8.58
14060201
Khoa học ứng dụng          
316
61402179
Võ Thị Ngọc Em
8.43
14060201
Khoa học ứng dụng          
317
61402355
Phạm Thị Tuyết Anh
8.02
14060201
Khoa học ứng dụng          
318
61402477
Nguyễn Thị Diễm Hân
8.20
14060201
Khoa học ứng dụng          
319
61402101
Liên Nguyễn Thảo Vy
8.00
14060202
Khoa học ứng dụng          
320
61402219
Lưu Trần Bửu Ngọc
8.56
14060203
Khoa học ứng dụng          
321
61402296
Ngô Kim Khánh Huy
8.39
14060203
Khoa học ứng dụng          
322
61403312
Đặng Thị Thanh Loan
8.23
14060301
Khoa học ứng dụng          
323
61502149
Trần Phạm Thanh Nhã
8.29
15060202
Khoa học ứng dụng          
324
61502206
Trần Quang Thịnh
8.05
15060202
Khoa học ứng dụng          
325
61602015
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
8.48
16060201
Khoa học ứng dụng          
326
61602018
Trương Thiên Bảo
8.22
16060201
Khoa học ứng dụng          
327
61602111
Trần Thành Lợi
8.00
16060201
Khoa học ứng dụng          
328
61602128
Hứa Lập Nghĩa
8.49
16060201
Khoa học ứng dụng          
329
61602030
Nguyễn Đặng Thành Đạt
8.38
16060202
Khoa học ứng dụng          
330
61602055
Võ Thị Thu Hằng
8.44
16060202
Khoa học ứng dụng          
331
61602085
Dương Huỳnh Đăng Khoa
8.35
16060202
Khoa học ứng dụng          
332
61602114
Phạm Hồ Phương Mai
8.02
16060202
Khoa học ứng dụng          
333
61602023
Lưu Hùng Cường
8.66
16060203
Khoa học ứng dụng          
334
61602066
Đinh Thế Hùng
8.35
16060203
Khoa học ứng dụng          
335
61602100
Huỳnh Nguyễn Nhật Linh
8.35
16060203
Khoa học ứng dụng          
336
61602145
Nguyễn Hoàng Phương Nhi
8.62
16060203
Khoa học ứng dụng          
337
61602178
Nguyễn Thị Diệu Phương
8.10
16060203
Khoa học ứng dụng          
338
61602230
Nguyễn Thị Lệ Thuỷ
9.01
16060203
Khoa học ứng dụng          
339
61603061
Nguyễn Ánh Hồng
8.17
16060301
Khoa học ứng dụng          
340
61603022
Nguyễn Thị Kim Chi
8.07
16060303
Khoa học ứng dụng          
341
61603043
Đỗ Quốc Trường Giang
8.22
16060303
Khoa học ứng dụng          
342
61603135
Trần Văn Tài
8.48
16060303
Khoa học ứng dụng          
343
61600008
Nguyễn Hoài Bảo Châu
8.18
16060310
Khoa học ứng dụng          
344
61600043
Trần Thùy Liên
8.03
16060310
Khoa học ứng dụng          
345
91602134
Lại Minh Tín
8.18
16060310
Khoa học ứng dụng          
346
61600011
Cao Hải Đăng
8.12
16060311
Khoa học ứng dụng          
347
61600026
Trần Hiếu
8.27
16060311
Khoa học ứng dụng          
348
61600059
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
8.32
16060311
Khoa học ứng dụng          
349
61600066
Huỳnh Thị Tú Nhi
8.45
16060311
Khoa học ứng dụng          
350
61600109
Diệp Thúy Vy
8.17
16060311
Khoa học ứng dụng          
351
61600114
Trần Ngọc Yến
8.52
16060311
Khoa học ứng dụng          
352
61600133
Nguyễn Phùng Bảo Phương
8.28
16060311
Khoa học ứng dụng          
353
61600134
Nguyễn Nhật Quỳnh
8.25
16060311
Khoa học ứng dụng          
354
71300031
Lê Thị Mỹ Dung
8.00
13070001
Quản trị kinh doanh          
355
71300061
Châu Minh Hồ
8.05
13070001
Quản trị kinh doanh          
356
71300272
Nguyễn Thị ánh Vi
8.05
13070001
Quản trị kinh doanh          
357
71300301
Lê Thị Ngọc Hiền
8.07
13070001
Quản trị kinh doanh          
358
71300355
Nguyễn Lê Hoàng Yến
8.35
13070001
Quản trị kinh doanh          
359
71300018
Phạm Thị Hồng Cẩm
8.01
13070002
Quản trị kinh doanh          
360
71300045
Nguyễn Huy Hải
8.26
13070002
Quản trị kinh doanh          
361
71300073
Nguyễn Quang Khoa
8.26
13070002
Quản trị kinh doanh          
362
71300211
Dương Thị Thanh Thủy
8.30
13070002
Quản trị kinh doanh          
363
71300264
Nguyễn Thị Tuyết
8.00
13070002
Quản trị kinh doanh          
364
71300274
Nguyễn Viết Xuân Viễn
8.06
13070002
Quản trị kinh doanh          
365
71300284
Triệu Thị Kim Xuân
8.40
13070002
Quản trị kinh doanh          
366
71300293
Nguyễn Thị Kim Chung
8.09
13070002
Quản trị kinh doanh          
367
71300302
Ca Hồng Hiệp
8.07
13070002
Quản trị kinh doanh          
368
71300304
Phạm Lâm Phương Hoàng
8.40
13070002
Quản trị kinh doanh          
369
71300316
Vũ Ngọc Yến Nhi
8.32
13070002
Quản trị kinh doanh          
370
71300353
Nguyễn Trường Thanh Vy
8.35
13070002
Quản trị kinh doanh          
371
71305121
Hồ Thị Ngọc Liên
8.42
13070502
Quản trị kinh doanh          
372
71305110
Võ Xuân Hạo Khuyên
8.08
13070503
Quản trị kinh doanh          
373
71305278
Huỳnh Minh Thuận
8.48
13070503
Quản trị kinh doanh          
374
71305523
Trần Thị Thu Uyên
8.04
13070503
Quản trị kinh doanh          
375
71305264
Bùi Uyên Thảo
8.02
13070510
Quản trị kinh doanh          
376
71306132
Trần An Hưng
8.05
13070601
Quản trị kinh doanh          
377
71306320
Lê Phúc Tài
8.84
13070601
Quản trị kinh doanh          
378
71306432
Phạm Minh Trực
8.33
13070601
Quản trị kinh doanh          
379
71306083
Nguyễn Lê Kim Hạnh
8.01
13070602
Quản trị kinh doanh          
380
71306136
Mai Thị Hương
8.56
13070602
Quản trị kinh doanh          
381
71306141
Trần Thị Kim Ngọc Kha
8.15
13070602
Quản trị kinh doanh          
382
71306177
Trần Thoại Linh
8.29
13070602
Quản trị kinh doanh          
383
71306217
Nguyễn Thị Thu Ngân
8.12
13070602
Quản trị kinh doanh          
384
71306221
Tiết Mỹ Nghi
8.74
13070602
Quản trị kinh doanh          
385
71306378
Lại Lê Tâm Thy
8.09
13070602
Quản trị kinh doanh          
386
71306422
Hồ Thị Thùy Trinh
8.71
13070602
Quản trị kinh doanh          
387
71306559
Ngô Thị Thảo Huyền
8.00
13070602
Quản trị kinh doanh          
388
71306570
Tiêu Kim Khánh
8.63
13070602
Quản trị kinh doanh          
389
71306620
Trần Thị Kim Ngân
8.00
13070602
Quản trị kinh doanh          
390
71306727
Trần Thị Thủy Tiên
8.13
13070602
Quản trị kinh doanh          
391
71306742
Bùi Thị Bích Trâm
8.00
13070602
Quản trị kinh doanh          
392
71306104
Lương Trung Hiển
8.31
13070603
Quản trị kinh doanh          
393
71306303
Nguyễn Lê Uyên Phương
8.20
13070603
Quản trị kinh doanh          
394
71306342
Huỳnh Thị Thảo
8.08
13070603
Quản trị kinh doanh          
395
71306488
Trần Thị Hải Yến
8.00
13070603
Quản trị kinh doanh          
396
71306561
Trịnh Thị Hạ Huyền
8.16
13070603
Quản trị kinh doanh          
397
71300049
Lâm Mai Hân
8.44
13070610
Quản trị kinh doanh          
398
71300078
Vũ Thị Kim Lan
8.35
13070610
Quản trị kinh doanh          
399
71305020
Nguyễn Huỳnh Ngọc Bích
8.33
13070610
Quản trị kinh doanh          
400
71305218
Trương Hoàng Phúc
8.98
13070610
Quản trị kinh doanh          
401
71306114
Nguyễn Huy Hoàng
8.05
13070610
Quản trị kinh doanh          
402
71306284
Đinh Thành Phát
8.37
13070610
Quản trị kinh doanh          
403
71306341
Đỗ Thị Thanh Thảo
8.64
13070610
Quản trị kinh doanh          
404
71306383
Trần Lê Kiều Tiên
8.86
13070610
Quản trị kinh doanh          
405
71306390
Đặng Quốc Toàn
8.14
13070610
Quản trị kinh doanh          
406
71306457
Trần Hoàng Hải Vân
9.03
13070610
Quản trị kinh doanh          
407
71306461
Bùi Thị Tường Vi
8.73
13070610
Quản trị kinh doanh          
408
71306499
Phùng Thị Ngọc ánh
8.57
13070610
Quản trị kinh doanh          
409
71306587
Hồ Tuấn Linh
8.34
13070610
Quản trị kinh doanh          
410
71306645
Nguyễn Thoại Quỳnh Như
8.98
13070610
Quản trị kinh doanh          
411
71306698
Nguyễn Thái Thạch Thảo
8.31
13070610
Quản trị kinh doanh          
412
71306749
Phan Ngọc Bảo Trân
8.45
13070610
Quản trị kinh doanh          
413
71400003
Nguyễn Trương Nhật Hạ
8.20
14070001
Quản trị kinh doanh          
414
71400064
Trương Thị Thu Ngân
8.36
14070001
Quản trị kinh doanh          
415
71400091
Nguyễn Gia Bảo Hiếu
8.48
14070001
Quản trị kinh doanh          
416
71400092
Phùng Thị Minh Hạnh
8.04
14070001
Quản trị kinh doanh          
417
71400120
Trần Thị Hồng Liên
8.45
14070001
Quản trị kinh doanh          
418
71400144
Nguyễn Thị Nga
8.14
14070001
Quản trị kinh doanh          
419
71400149
Bùi Trọng Linh Hương
8.67
14070001
Quản trị kinh doanh          
420
71400171
Hồ Thị Thanh Thơm
8.40
14070001
Quản trị kinh doanh          
421
71400198
Nguyễn Thanh Thanh
8.03
14070001
Quản trị kinh doanh          
422
71400230
Võ Thành Huy
8.26
14070001
Quản trị kinh doanh          
423
71400245
Trần Đang Thoại
8.25
14070001
Quản trị kinh doanh          
424
71400303
Lê Thị Mỹ Tiên
8.08
14070001
Quản trị kinh doanh          
425
71400035
Võ Thị Hạnh Dung
8.05
14070002
Quản trị kinh doanh          
426
71400097
Nguyễn Ngọc Tú Nhi
8.18
14070002
Quản trị kinh doanh          
427
71400165
Trần Thị Mộng Trinh
8.11
14070002
Quản trị kinh doanh          
428
71400267
Thái Thị Ngọc Thu
8.09
14070002
Quản trị kinh doanh          
429
71400272
Nguyễn Minh Nhựt
8.73
14070002
Quản trị kinh doanh          
430
71405001
Phan Thị Phương Anh
8.61
14070501
Quản trị kinh doanh          
431
71405197
Châu Hoàn Bảo Trân
8.05
14070501
Quản trị kinh doanh          
432
71405012
Nguyễn Khánh Vy
8.04
14070502
Quản trị kinh doanh          
433
71405139
Huỳnh Quốc Nguyên
8.17
14070502
Quản trị kinh doanh          
434
71405383
La Thùy Mỹ Đạt
8.50
14070502
Quản trị kinh doanh          
435
71405395
Phạm Nguyễn Kim Ngân
8.09
14070502
Quản trị kinh doanh          
436
71405399
Võ Thị Thiên Trang
8.34
14070502
Quản trị kinh doanh          
437
71405413
Bùi Minh Quang
8.11
14070502
Quản trị kinh doanh          
438
71405419
Vương Nguyễn Uyên Vy
8.67
14070502
Quản trị kinh doanh          
439
71405429
Ung Chấn Minh
8.28
14070502
Quản trị kinh doanh          
440
71405430
Trần Xuân Trúc
8.22
14070502
Quản trị kinh doanh          
441
71405438
Lương Ngọc Nhung
8.04
14070502
Quản trị kinh doanh          
442
71405115
Nguyễn Viết Nguyên
8.29
14070510
Quản trị kinh doanh          
443
71406033
Phạm Thị Thanh Hương
8.25
14070601
Quản trị kinh doanh          
444
71406035
Tống Thị Hương
8.03
14070601
Quản trị kinh doanh          
445
71406071
Tô Tú Huỳnh
8.20
14070601
Quản trị kinh doanh          
446
71406171
Trần Thị Cẩm Lan
8.22
14070601
Quản trị kinh doanh          
447
71406173
Trương Thị Thu Hồng
8.38
14070601
Quản trị kinh doanh          
448
71406181
Trần Thị Ngọc Mi
8.65
14070601
Quản trị kinh doanh          
449
71406247
Chu Thị Hồng Duyên
8.40
14070601
Quản trị kinh doanh          
450
71406011
Hà Thị Phương Linh
8.44
14070602
Quản trị kinh doanh          
451
71406172
Cheng Bích Loan
8.01
14070602
Quản trị kinh doanh          
452
71406216
Huỳnh Đào Thị Bích Thùy
8.04
14070602
Quản trị kinh doanh          
453
71406325
Tống Ngọc Khánh Linh
8.27
14070602
Quản trị kinh doanh          
454
71400262
Phù Tiểu San
8.13
14070610
Quản trị kinh doanh          
455
71406024
Trần Thị Thu
8.32
14070610
Quản trị kinh doanh          
456
71406067
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
8.34
14070610
Quản trị kinh doanh          
457
71406073
Phạm Huỳnh Quang Huy
8.02
14070610
Quản trị kinh doanh          
458
71406088
Nguyễn Thị ái Xuân
8.13
14070610
Quản trị kinh doanh          
459
71406094
Dương Ngọc Quỳnh Trâm
8.29
14070610
Quản trị kinh doanh          
460
71406248
Nguyễn Thái Xuân Duyên
8.26
14070610
Quản trị kinh doanh          
461
71406369
Phạm Hàng Thanh Tâm
8.49
14070610
Quản trị kinh doanh          
462
71504018
Trần Mai Thủy Trúc
8.73
15070003
Quản trị kinh doanh          
463
71505204
Phan Nguyễn Yến Nhi
8.15
15070502
Quản trị kinh doanh          
464
71505119
Nguyễn Thanh Ngân
8.49
15070503
Quản trị kinh doanh          
465
71505213
Trần Bảo Nghi
8.25
15070503
Quản trị kinh doanh          
466
71505030
Nguyễn Ngọc Bảo Hân
8.39
15070504
Quản trị kinh doanh          
467
71505315
Phan Thị Trúc Quyên
8.26
15070504
Quản trị kinh doanh          
468
71505615
Vũ Huỳnh Thảo Vân
8.21
15070510
Quản trị kinh doanh          
469
71506665
Nguyễn Mai Ngọc Tâm
8.05
15070611
Quản trị kinh doanh          
470
71506681
Nguyễn Phương Thanh
8.27
15070611
Quản trị kinh doanh          
471
71604026
Dương Ngọc Anh
8.36
16070001
Quản trị kinh doanh          
472
71604104
Nguyễn Thu Hiền
8.33
16070001
Quản trị kinh doanh          
473
71604110
Nguyễn Ngọc Kim Hoàng
8.17
16070001
Quản trị kinh doanh          
474
71604207
Phạm Bảo Ngọc
8.10
16070001
Quản trị kinh doanh          
475
71604228
Văn Ý Nhi
8.62
16070001
Quản trị kinh doanh          
476
71604245
Nguyễn Minh Phúc
8.42
16070001
Quản trị kinh doanh          
477
71604058
Hà Thị Diễm
8.21
16070002
Quản trị kinh doanh          
478
71604167
Phạm Minh Mạnh
8.13
16070002
Quản trị kinh doanh          
479
71604248
Võ Trần Minh Phúc
8.00
16070002
Quản trị kinh doanh          
480
71604270
Lê Tùng Sơn
8.40
16070002
Quản trị kinh doanh          
481
71604333
Nguyễn Ngọc Huyền Trân
8.06
16070002
Quản trị kinh doanh          
482
71604338
Lê Hà Trang
8.19
16070002
Quản trị kinh doanh          
483
71604083
Ông San Hải
8.03
16070003
Quản trị kinh doanh          
484
71604141
Phạm Đình Khương
8.07
16070003
Quản trị kinh doanh          
485
71604163
Bùi Phương Mai
8.08
16070003
Quản trị kinh doanh          
486
71604354
Hà Thanh
8.16
16070003
Quản trị kinh doanh          
487
71604370
Phạm Nhật Văn
8.24
16070003
Quản trị kinh doanh          
488
71604379
Nguyễn Giang Tường Vy
8.04
16070003
Quản trị kinh doanh          
489
71605056
Nguyễn Phương Dung
8.26
16070501
Quản trị kinh doanh          
490
71605265
Nguyễn Đặng Mai Sơn
8.24
16070501
Quản trị kinh doanh          
491
71605176
Nguyễn Thị Trà My
8.15
16070502
Quản trị kinh doanh          
492
71605280
Trương Lâm Tường Thanh
8.03
16070502
Quản trị kinh doanh          
493
71605099
Thới Vũ Đức Hiền
8.03
16070503
Quản trị kinh doanh          
494
71605164
Đinh Thị Như Mai
8.03
16070503
Quản trị kinh doanh          
495
71608043
Nguyễn Quốc Huy
8.23
16070610
Quản trị kinh doanh          
496
71608001
Lê Thị Ngọc Anh
8.35
16070611
Quản trị kinh doanh          
497
71608023
Lê Châu Khánh Hạ
8.79
16070611
Quản trị kinh doanh          
498
71608112
Lê Đình Tài
8.01
16070611
Quản trị kinh doanh          
499
71608127
Nguyễn Thị Sông Thương
8.34
16070611
Quản trị kinh doanh          
500
71608145
Nguyễn Kim Thùy Vân
8.10
16070611
Quản trị kinh doanh          
501
71608079
Nguyễn Ngọc Ngân
8.17
16070612
Quản trị kinh doanh          
502
71608084
Nguyễn Diệp Nguyên Ngọc
8.04
16070612
Quản trị kinh doanh          
503
81301282
Võ Hồng Phúc
8.06
13080101
Kỹ thuật công trình        
504
81301145
Trương Tiến Duy
8.57
13080102
Kỹ thuật công trình        
505
81301214
Đặng Trung Kiên
9.43
13080102
Kỹ thuật công trình        
506
81301290
Lê Minh Quân
8.41
13080102
Kỹ thuật công trình        
507
81302269
Phạm Minh Tâm
8.23
13080201
Kỹ thuật công trình        
508
81303060
Bùi Quang Thiện
8.18
13080301
Kỹ thuật công trình        
509
81303061
Nguyễn Quốc Thịnh
8.15
13080301
Kỹ thuật công trình        
510
81303361
Trần Tạ ý Nhi
8.01
13080302
Kỹ thuật công trình        
511
81303217
Nguyễn Quốc Huy
8.02
13080303
Kỹ thuật công trình        
512
81401087
Trần Phan Tường Vân
8.11
14080102
Kỹ thuật công trình        
513
81401154
Phạm Quốc Huy
8.24
14080102
Kỹ thuật công trình        
514
81403123
Nguyễn Thúy Hằng
8.42
14080301
Kỹ thuật công trình        
515
81404057
Phạm Hữu Quốc Đạt
8.29
14080401
Kỹ thuật công trình        
516
81404162
Trần Quốc Cường
8.29
14080401
Kỹ thuật công trình        
517
81404033
Trần Phương Trinh
8.13
14080402
Kỹ thuật công trình        
518
81504116
Trần Sỹ Nguyên
8.05
15080402
Kỹ thuật công trình        
519
91301533
Nguyễn Văn Thành
8.40
13090101
Môi trường và BHLĐ         
520
91301653
Nguyễn Ngọc Thúy Vi
8.13
13090102
Môi trường và BHLĐ         
521
91302020
Nguyễn Thị Thanh Hiền
8.35
13090201
Môi trường và BHLĐ         
522
91302041
Lê Thị Thanh Mai
8.03
13090201
Môi trường và BHLĐ         
523
91302103
Trần Thị Thúy Vy
8.07
13090201
Môi trường và BHLĐ         
524
91302165
Đặng Thị Thanh Hoa
8.28
13090201
Môi trường và BHLĐ         
525
91302123
Nguyễn Nhật Thanh Bình
8.05
13090202
Môi trường và BHLĐ         
526
91302327
Phạm Nguyễn Thanh Trúc
8.06
13090202
Môi trường và BHLĐ         
527
91303052
Phạm Nguyễn Lan Hương
8.04
13090301
Môi trường và BHLĐ         
528
91303095
Phan Văn Sang
8.18
13090301
Môi trường và BHLĐ         
529
91303106
Trần Duy Tân
8.30
13090301
Môi trường và BHLĐ         
530
91303247
Uông Mai Minh Thùy
8.01
13090301
Môi trường và BHLĐ         
531
91303006
Nguyễn Văn Bin
8.22
13090302
Môi trường và BHLĐ         
532
91403032
Võ Mai Thi
8.37
14090301
Môi trường và BHLĐ         
533
91403124
Bùi Thị Thảo Quyên
8.10
14090301
Môi trường và BHLĐ         
534
91403147
Phạm Thị Tố Nga
8.00
14090301
Môi trường và BHLĐ         
535
91403153
Phan Thị Xuân Hiền
8.36
14090301
Môi trường và BHLĐ         
536
91602115
Nguyễn Đan Thanh
8.00
16090202
Môi trường và BHLĐ         
537
A1300010
Trần Thị Như Bình
8.30
130A0001
Lao động và công đoàn     
538
A1300011
Trần Thái Bảo Châu
8.29
130A0001
Lao động và công đoàn     
539
A1300013
Lê Thị Chi
8.39
130A0001
Lao động và công đoàn     
540
A1300058
Đoàn Thị Bảo Ngọc
8.14
130A0001
Lao động và công đoàn     
541
A1300073
Trần Ngọc Nhung
8.08
130A0001
Lao động và công đoàn     
542
A1300119
Trần Thanh
8.61
130A0001
Lao động và công đoàn     
543
A1300149
Nguyễn Minh Hải
8.15
130A0001
Lao động và công đoàn     
544
A1300178
Huỳnh Linh Tâm
8.12
130A0001
Lao động và công đoàn     
545
A1300204
Nguyễn Thị Tú Trinh
8.08
130A0001
Lao động và công đoàn     
546
A1300068
Nguyễn Đỗ Kiều Nhi
8.36
130A0002
Lao động và công đoàn     
547
A1300070
Trần Thanh Nhi
8.37
130A0002
Lao động và công đoàn     
548
A1300088
Lê Thị Mỹ Tâm
8.23
130A0002
Lao động và công đoàn     
549
A1300111
Hà Ngọc Phương Trinh
8.08
130A0002
Lao động và công đoàn     
550
A1400083
Nguyễn Thị Hồng Thảo
8.13
140A0001
Lao động và công đoàn     
551
A1400095
Nguyễn Thị Dung
8.15
140A0001
Lao động và công đoàn     
552
A1400096
Huỳnh Thị Hà Thi
8.25
140A0001
Lao động và công đoàn     
553
A1400028
Nguyễn Thị Trúc Quyên
8.22
140A0002
Lao động và công đoàn     
554
A1400077
Ngô Thị Kim Cúc
8.52
140A0002
Lao động và công đoàn     
555
A1500102
Trần Thu Tâm
8.15
150A0001
Lao động và công đoàn     
556
B1300146
Phùng Thị Thùy Trang
8.20
130B0101
Tài chính - Ngân hàng      
557
B1300168
Lương Thế Vinh
8.34
130B0101
Tài chính - Ngân hàng      
558
B1300286
Nguyễn Ngọc Hiếu
8.28
130B0101
Tài chính - Ngân hàng      
559
B1300293
Võ Thị Minh Hòa
8.70
130B0101
Tài chính - Ngân hàng      
560
B1300320
Trần Vân Khanh
8.13
130B0101
Tài chính - Ngân hàng      
561
B1300437
Nguyễn Bảo Phương
8.01
130B0101
Tài chính - Ngân hàng      
562
B1300451
Đinh Minh Quý
8.35
130B0101
Tài chính - Ngân hàng      
563
B1300491
Vũ Thị Thanh Thảo
8.13
130B0101
Tài chính - Ngân hàng      
564
B1300542
Nguyễn Bích Trâm
8.53
130B0101
Tài chính - Ngân hàng      
565
B1300555
Nguyễn Hoàng Như Trúc
8.85
130B0101
Tài chính - Ngân hàng      
566
B1300605
Đặng Thị Kim Xuyên
8.54
130B0101
Tài chính - Ngân hàng      
567
B1300014
Trương Anh Dũng
8.03
130B0102
Tài chính - Ngân hàng      
568
B1300066
Trần Thị Ngọc Lan
8.67
130B0102
Tài chính - Ngân hàng      
569
B1300111
Ngô Long Quang
9.07
130B0102
Tài chính - Ngân hàng      
570
B1300182
Phạm Thị Ngọc An
8.54
130B0102
Tài chính - Ngân hàng      
571
B1300184
Bùi Thế Anh
8.22
130B0102
Tài chính - Ngân hàng      
572
B1300190
Huỳnh Nguyễn Trâm Anh
8.25
130B0102
Tài chính - Ngân hàng      
573
B1300330
Đỗ Trọng Khôi
8.73
130B0102
Tài chính - Ngân hàng      
574
B1300501
Nguyễn Thị Thu
8.08
130B0102
Tài chính - Ngân hàng      
575
B1300533
Nguyễn Thị Minh Trang
9.05
130B0102
Tài chính - Ngân hàng      
576
B1300593
Lê Huỳnh Kim Vy
8.50
130B0102
Tài chính - Ngân hàng      
577
B1300226
Nguyễn Ngọc Diễm
8.98
130B0103
Tài chính - Ngân hàng      
578
B1300332
Hồ Ngọc Bảo Khuyên
8.81
130B0103
Tài chính - Ngân hàng      
579
B1300337
Ca Nguyễn Nhật
8.00
130B0103
Tài chính - Ngân hàng      
580
B1300381
Đỗ Thị Thanh Ngân
8.29
130B0103
Tài chính - Ngân hàng      
581
B1300405
Nguyễn Hồng Phương Nhi
8.38
130B0103
Tài chính - Ngân hàng      
582
B1300406
Nguyễn Ngọc Yến Nhi
8.04
130B0103
Tài chính - Ngân hàng      
583
B1300455
Nguyễn Thị Phương Quyên
8.51
130B0103
Tài chính - Ngân hàng      
584
B1300462
Võ Thị Quỳnh
8.51
130B0103
Tài chính - Ngân hàng      
585
B1300469
Châu Thị Thu Sương
8.69
130B0103
Tài chính - Ngân hàng      
586
B1300475
Võ Thị Tâm
8.51
130B0103
Tài chính - Ngân hàng      
587
B1300517
Nguyễn Đặng Hoài Thương
8.65
130B0103
Tài chính - Ngân hàng      
588
B1300523
Trần Thủy Tiên
8.16
130B0103
Tài chính - Ngân hàng      
589
B1300540
Võ Thị Thùy Trang
8.31
130B0103
Tài chính - Ngân hàng      
590
B1400048
Phan Vũ Minh Trâm
8.15
140B0101
Tài chính - Ngân hàng      
591
B1400108
Trương Quốc Huy
8.10
140B0101
Tài chính - Ngân hàng      
592
B1400441
Trần Anh Toàn
8.20
140B0101
Tài chính - Ngân hàng      
593
B1400445
Nguyễn Dũng Thuận
8.01
140B0101
Tài chính - Ngân hàng      
594
B1400561
Đoàn Thị Kim Yến
8.22
140B0101
Tài chính - Ngân hàng      
595
B1400093
Đỗ Thành Đạt
8.04
140B0102
Tài chính - Ngân hàng      
596
B1400189
Trần Hoàng Phúc
8.31
140B0102
Tài chính - Ngân hàng      
597
B1400190
Phạm Thiên Phúc
8.35
140B0102
Tài chính - Ngân hàng      
598
B1400418
Nguyễn Thị Thu Anh
9.18
140B0102
Tài chính - Ngân hàng      
599
B1400535
Cao Trần Tuyết Ngọc
8.05
140B0102
Tài chính - Ngân hàng      
600
B1400557
Dương Thị Huyền Thi
8.23
140B0102
Tài chính - Ngân hàng      
601
B1400600
Nguyễn Thị Tuyển
8.14
140B0102
Tài chính - Ngân hàng      
602
B1400139
Đỗ Phương Thảo
8.22
140B0103
Tài chính - Ngân hàng      
603
B1400373
Nguyễn Thị Ngọc Minh
8.08
140B0103
Tài chính - Ngân hàng      
604
B1400375
Nguyễn Thanh Thảo
8.01
140B0103
Tài chính - Ngân hàng      
605
B1400446
Nguyễn Thị Thu Thu
8.04
140B0103
Tài chính - Ngân hàng      
606
B1400521
Nguyễn Thị Huệ
8.15
140B0103
Tài chính - Ngân hàng      
607
B1400587
Nguyễn Thị Thủy
8.43
140B0103
Tài chính - Ngân hàng      
608
B1400642
Hoàng Gia Hân
8.93
140B0103
Tài chính - Ngân hàng      
609
B1400643
Phạm Võ Kim Ngân
8.25
140B0103
Tài chính - Ngân hàng      
610
B1400658
Trần Thị Phương Diệu
8.03
140B0103
Tài chính - Ngân hàng      
611
B1400086
Nguyễn Ngọc Minh Trân
8.53
140B0110
Tài chính - Ngân hàng      
612
B1400350
Ngũ Ngọc Vương Hân
8.75
140B0110
Tài chính - Ngân hàng      
613
B1501083
Lý Bách Ân
8.32
150B0101
Tài chính - Ngân hàng      
614
B1501186
Nguyễn Thị Thúy Hương
8.43
150B0101
Tài chính - Ngân hàng      
615
B1501245
Lê Xuân
8.94
150B0101
Tài chính - Ngân hàng      
616
B1501052
Đỗ Thị Ngọc Thúy
8.06
150B0102
Tài chính - Ngân hàng      
617
B1501129
Trần Thị Thùy Dung
8.41
150B0102
Tài chính - Ngân hàng      
618
B1501128
Nguyễn Thị Ngọc An
9.06
150B0103
Tài chính - Ngân hàng      
619
B1501160
Đỗ Huyền Trân
8.35
150B0103
Tài chính - Ngân hàng      
620
B1501240
Đỗ Thị Phượng
8.67
150B0103
Tài chính - Ngân hàng      
621
B1501031
Lưu Thị Phương
8.36
150B0104
Tài chính - Ngân hàng      
622
B1501216
Lê Hoàng Nguyên
8.15
150B0104
Tài chính - Ngân hàng      
623
B1501218
Nguyễn Thuỵ Bảo Châu
8.08
150B0104
Tài chính - Ngân hàng      
624
B1501656
Nguyễn Đình Quỳnh Kha
8.60
150B0110
Tài chính - Ngân hàng      
625
B1501669
Châu Hoàng Nam
8.39
150B0111
Tài chính - Ngân hàng      
626
B1400377
Huỳnh Tất Nhật Thiên
8.30
160B0101
Tài chính - Ngân hàng      
627
B1600063
Đỗ Thị Ngọc Hạnh
8.12
160B0101
Tài chính - Ngân hàng      
628
B1600135
Võ Phụng Nghi
8.00
160B0101
Tài chính - Ngân hàng      
629
B1600242
Trần Thị Cẩm Thuý
8.02
160B0101
Tài chính - Ngân hàng      
630
B1600395
Nguyễn Thị Kim Thoa
8.05
160B0101
Tài chính - Ngân hàng      
631
B1600035
Nguyễn Văn Đức
8.12
160B0102
Tài chính - Ngân hàng      
632
B1600090
Huỳnh Nhật Khánh
8.53
160B0102
Tài chính - Ngân hàng      
633
B1600103
Lê Thị Cẩm Linh
8.00
160B0102
Tài chính - Ngân hàng      
634
B1600148
Trần Trúc Nguyên
8.03
160B0102
Tài chính - Ngân hàng      
635
B1600163
Nguyễn Thị Quỳnh Như
8.08
160B0102
Tài chính - Ngân hàng      
636
B1600205
Nguyễn Quang Thắng
8.28
160B0102
Tài chính - Ngân hàng      
637
B1600275
Khuất Mạnh Tuấn
8.32
160B0102
Tài chính - Ngân hàng      
638
B1600011
Lý Thể Ân
8.03
160B0103
Tài chính - Ngân hàng      
639
B1600046
Lưu Quang Duy
8.32
160B0103
Tài chính - Ngân hàng      
640
B1600129
Huỳnh Thành Nam
8.00
160B0103
Tài chính - Ngân hàng      
641
B1600156
Tạ Yến Nhi
8.55
160B0103
Tài chính - Ngân hàng      
642
B1606005
Hoàng Nguyễn Mai Anh
8.07
160B0111
Tài chính - Ngân hàng      
643
C1301098
Ngô Thị Cẩm Hương
8.60
130C0101
Toán - Thống kê            
644
C1303003
Bùi Ngọc Cẩm
8.80
130C0301
Toán - Thống kê            
645
C1303022
Đỗ Thị Kim Kiều
8.85
130C0301
Toán - Thống kê            
646
C1303023
Đào Thiên Kim
9.07
130C0301
Toán - Thống kê            
647
C1303045
Võ Thị Nhất Tâm
8.53
130C0301
Toán - Thống kê            
648
C1303047
Nguyễn Thị Thanh Thúy
8.17
130C0301
Toán - Thống kê            
649
C1303048
Võ Thị Diễm Thúy
9.07
130C0301
Toán - Thống kê            
650
C1303056
Đặng Thị Thanh Trúc
8.13
130C0301
Toán - Thống kê            
651
C1303062
Lý Ngọc Trâm Anh
8.62
130C0301
Toán - Thống kê            
652
C1303084
Lê Thị Hồng Hoa
8.70
130C0301
Toán - Thống kê            
653
C1303102
Trần Mỹ Kim
8.23
130C0301
Toán - Thống kê            
654
C1303113
Từ Bửu Linh
8.73
130C0301
Toán - Thống kê            
655
C1303129
Nguyễn Thảo Nguyên
8.85
130C0301
Toán - Thống kê            
656
C1303161
Phạm Thị Thanh Thảo
8.55
130C0301
Toán - Thống kê            
657
C1303075
Trịnh Thị Duyên
8.30
130C0302
Toán - Thống kê            
658
C1303085
Nguyễn Thi Thu Hoa
8.67
130C0302
Toán - Thống kê            
659
C1303097
Trần Mai Tuyết Hương
9.63
130C0302
Toán - Thống kê            
660
C1303138
Nguyễn Kim Phúc
8.80
130C0302
Toán - Thống kê            
661
C1303141
Ngô Đức Minh Quang
8.40
130C0302
Toán - Thống kê            
662
C1303157
Nguyễn Thị Phương Thảo
8.25
130C0302
Toán - Thống kê            
663
C1303163
Nguyễn Thị Kim Thân
8.83
130C0302
Toán - Thống kê            
664
C1303169
Vũ Thị Thanh Thủy
8.21
130C0302
Toán - Thống kê            
665
C1303170
La Thị Thúy
8.53
130C0302
Toán - Thống kê            
666
C1303184
Lê Nguyệt Hương Trầm
8.30
130C0302
Toán - Thống kê            
667
C1303186
Trần Diễm Trân Trân
8.90
130C0302
Toán - Thống kê            
668
C1303193
Nguyễn Thị Cẩm
8.14
130C0302
Toán - Thống kê            
669
C1303207
Nguyễn Thúy Vy
8.83
130C0302
Toán - Thống kê            
670
C1401009
Lê Hoàng Thanh Tâm
8.80
140C0101
Toán - Thống kê            
671
C1401053
Phùng Gia Xương
8.59
140C0101
Toán - Thống kê            
672
C1401051
Phan Liên Hồng Mai
9.10
140C0102
Toán - Thống kê            
673
C1401067
Lê Thành Trung
9.55
140C0102
Toán - Thống kê            
674
C1401118
Nguyễn Lê Thảo Trang
8.74
140C0102
Toán - Thống kê            
675
C1401122
Nguyễn Thụy Hoàng Mây
8.80
140C0102
Toán - Thống kê            
676
C1401129
Đỗ Thị Thanh Thu
8.55
140C0102
Toán - Thống kê            
677
C1403003
Nguyễn Thị Diệu Duyên
8.37
140C0301
Toán - Thống kê            
678
C1403010
Nguyễn Thị Thúy Loan
8.35
140C0301
Toán - Thống kê            
679
C1403024
Trần Bảo Yến
9.34
140C0301
Toán - Thống kê            
680
C1403036
Đỗ Thị Thanh Thảo
9.02
140C0301
Toán - Thống kê            
681
C1403041
Nguyễn Thị Huỳnh Như
8.03
140C0301
Toán - Thống kê            
682
C1403042
Dương Thị Kim Ngân
9.15
140C0301
Toán - Thống kê            
683
C1403047
Võ Nguyễn Tuyết Đoan
9.63
140C0301
Toán - Thống kê            
684
C1403051
Phạm Hồng Nhân
8.24
140C0301
Toán - Thống kê            
685
C1403052
Phan Trần ý Như
8.53
140C0301
Toán - Thống kê            
686
C1403065
Nguyễn Thị Thủy Triều
8.83
140C0301
Toán - Thống kê            
687
C1403083
Trần Thị Ngọc Nhã
8.64
140C0301
Toán - Thống kê            
688
C1403088
Nguyễn Đặng Phương Duy
8.05
140C0301
Toán - Thống kê            
689
C1403092
Phạm Minh Phương
8.17
140C0301
Toán - Thống kê            
690
C1601029
Nguyễn Lê Gia Huy
8.32
160C0101
Toán - Thống kê            
691
D1600017
Nguyễn Ngọc Linh Giang
8.27
160D0301
Khoa học thể thao           
692
D1600077
Hồ Nguyễn Kim Qui
8.43
160D0301
Khoa học thể thao           
693
D1600084
Huỳnh Thị Thu Thảo
8.56
160D0301
Khoa học thể thao           
694
D1600126
Võ Đặng Hạ Vy
8.16
160D0301
Khoa học thể thao           
695
D1600030
Đào Đăng Khang
8.60
160D0302
Khoa học thể thao           
696
D1600094
Nguyễn Khánh Thy
8.21
160D0302
Khoa học thể thao           
697
D1600129
Nguyễn Nhật Phương Yên
8.14
160D0302
Khoa học thể thao           
698
71400442
Huỳnh Dương Trí
8.04
140E0104
Luật                         
699
E1600314
Mã Thái Trân
8.30
160E0103
Luật                         
700
H1500070
Hồ Phan Thanh
8.11
150H0101
Dược                         
701
H1600012
Hà Mỹ Hải Triều
8.12
160H0101
Dược                         
702
H1600015
Hồ Tấn An
8.05
160H0101
Dược                         
703
H1600062
Trương Thị Thùy Linh
8.13
160H0101
Dược                         
704
H1600096
Trần Thị Kiều Thu
8.09
160H0101
Dược                         
705
H1600108
Lê Nguyễn Phương Uyên
8.20
160H0101
Dược